20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނީ ވައުދެއްގެ ގޮތުގައެއް ނޫން، ގާނޫނު އާސާސީން ލާޒިމްކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި: އިބޫ

  • ރައީސް މައުމޫނަށް އަނިޔާދެމުންދަނީ އެއްވެސް ކުށެއް ނެތި
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | Murshidhu

| 6 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 12:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  2. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  3. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  4. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  5. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން
  8. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޓީއެފްޖީ ލޯންގް ރަން 2019 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި


އިބޫ މާރަންދޫގައި ތިބި ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ: އަސާސީ ހިދުމަތަކީ ކޮންމެހެން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ހިދުމަތްތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވައުދެއްގެ ވައުދެއް ވާން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަންކަން ކޮށްދެއްވާނީ އެއީ ގާނޫނު އަސާސީން ލާޒިމްކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން ކަމަށް އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހއ. މާރަންދޫއަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގައި ތިބި ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި އިބޫ ވިދާޅުވީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމާއި އަދިވެސް އެހެނިގެން އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ވައުދެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވިދާޅުވާން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައި ވެސް އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ލިޔެފައި އޮންނާނެ ކަމާށެވެ.

މާރަންދޫއަށް އިބޫ ވަޑައިގެން އެރަށުގައި ތިބި ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައޫނު އަބްދުލް ގައްޔޫމަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ އެއްބަފާ ބޭބެފުޅު ކަމަށްވާއިރު ވެސް އެމަނިކުފާނު ޖަލަށް ލައިގެން އުޅެނީ އެމަނިކުފާނުގެ އެއްވެސް ކުށެއް ނެތި ކަމަށް އިބޫ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކުށެއް ނެތި ރައީސް މައުމޫނަށް އަނިޔާތަކެއް ދެމުންދާއިރު ރައީސް ޔާމިން އެމަނިކުފާނުގެ ގާތްރައްޓެހިންނާ މެދު ވެސް އަމަލު ކުރައްވަނީ އެގޮތަށް ކަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވައި އިބޫ ވިދާޅުވީ ދެން އާންމު ރައްޔިތުންނާ އަމަލުކުރާނެ ގޮތާ މެދު ރައްޔިތުން ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިބޫ ވަނީ އަނިޔާ ލިބެމުންދާ މީހުނަށް އިންސާފު ހޯދައިދީ ރައީސް މައުމޫނާއި އެހެނިހެން ވެސް ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގެއަށް ބަދަލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަށުގެ ތަރައްގީއާ ގުޅޭ ގޮތުން އިބޫ ވިދާޅުވީ ރަށު ކައުންސިލަށް ބާރުވެރިކަން ދީ ސަރުކާރުން މާލީ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ކުލަ ހުއްޓާލަބަލަ

8 މަސް ކުރިން

ޕީޕީއެމްގެ ރަނޑު ފިޔާތޮށި ކުލައާއި، އެންމްޑީޕީގެ ފާދިރީ ކުލަ ހުއްޓާލަބަލަ

0
0