24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

ޔުއާސް ޓްރޫލީ

'ޔުއާސް ޓްރޫލީ': އާލިއާ އާއި މަންމަ އަދި ބައްޕަ އެއް ފިލްމަކުން

  • ފިލްމު އަޅުވާނެ ދުވަހެއް ހާމައެއް ނުކުރޭ
  • ފިލްމުގައި ކިޔައިދޭނީ ތެދުވެރި ލޯތްބެއް ހޯދަން އަންހެނަކު ކުރާ ދަތުރެއްގެ ވާހަކަ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 6 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 09:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  3. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  8. ޝެއިޚް އިލްޔާސްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި


\'ޔުއާސް ޓްރޫލީ\'ގެ ޕޯސްޓަރ -- ޓްވިޓަރ

ކުރިއަރަމުން އަންނަ ތަރި އާލިއާ ބަޓް އާއި އޭނާގެ މަންމަ ސޯނީ ރާޒްދާން އަދި ބައްޕަ، މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރ، ޕްރޮޑިއުސަރ  މަހޭޝް ބަޓް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކުގައި ފިލްމަކުން ފެންނަން ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ.

އާލިއާ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކުގައި ފިލްމަކުން ފެންނާތީ އުފާވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފިލްމަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ ފިލްމެއް ކަމަށެވެ. އާލިއާ ވަނީ ފިލްމުގެ ނަމާ އެކު ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރ ވެސް އާންމުކޮށްފައެވެ. ފިލްމުގެ ނަމަކީ "ޔުއާސް ޓްރޫލީ" އެވެ. އެ ފިލްމަކީ ލިޔުންތެރިޔާ އެނީ ޒައިދީ ލިޔެފައިވާ ކުރު ވާހަކަ "ދި ވަން ދެޓް ވޯޒް އެނައުންސްޑް"ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާ ފިލްމެކެވެ. "ޔުއާސް ޓްރޫލީ" އަންނަ މަހު ބާއްވާ 23 ވަނަ ބުސާން އިންޓަނެޝަނަލް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އާލިއާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އާލިއާގެ އާއިލާ: (ކ-ވ) އާލިއާ، ޝަހީން، މަހޭޝް، ސޯނީ

ތެދުވެރި ލޯތްބެއް ހޯދަން އަންހެނަކު ކުރާ ދަތުރެއްގެ ވާހަކައިގެ މައްޗަށް ހަދާ މިފިލްމު ވެގެންދާނީ މަހޭޝް ބަޓް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމަށެވެ. އަދި ސޯނީ އާއި މަހޭޝް އެކުގައި ފުރަތަމަ ފެނިގެންދާ ފިލްމަށެވެ. ގިނަ ފިލްމްތަކެއްގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ކެމެރާގެ ކުރިމަތިން މަހޭޝް ބަޓް މީގެ ކުރިން ފެނިގެން ގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފިލްމުގެ ޝޫޓިން އަދި ފިލްމުގެ ފުލްކާސްޓުން އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެއެވެ. އަދި ފިލްމު ރިލީޒްކުރާނެ ތާރީޚެއް ވެސް އިއުލާނެއް ނުކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް