21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 02 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އަނުޝްކާ ޝަރުމާ

ވިރާތަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ފިރިމީހާ: އަނުޝްކާ

  • އަނުޝްކާގެ ފިލްމެއް ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ މިމަހުގެ 28 ގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 6 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 09:06 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ވިރާތާއި އަނުޝްކާ ޝަރުމާ. -- އިންސްޓަގްރާމް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އަނުޝްކާ ޝަރުމާ އޭނާގެ ހަޔަތާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް އާންމުންގެ ތެރޭގައި ވާހަކަ ދައްކާފައި ވަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ވިރާތު ކޯލީ އާއި އަނުޝްކާ ކައިވެނި ކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަމެއް އެކައިވެންޏަށް އޭރު އަމާޒުވިއެވެ.

އަނުޝްކާ މިހާރު އުޅެނީ މިމަހުގެ 28 ގައި ސިނަމާތަކަށް އަންނަ ހިންދީ ފިލްމު "ސުއިދާގާ: މޭޑް އިން އިންޑިއާ" ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއިގެން އަވަދި ނެތިއެވެ.

އެ ފިލްމު ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގެ ތެރެއިން އަނުޝްކާ ވަނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފް ކޮށްފައެވެ. އަނުޝްކާ ބުނީ އޭނާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅެނީ މި ދުނިޔޭން ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ފިރިހެނާއާ އެކީގައި ކަމަށެވެ. 

"ރަބް ނޭ ބަނާދީ ޖޯޅީ" އިން 2008 ވަނަ އަހަރު ފިލްމީ ކެރިއަރ ފެށި އަނުޝްކާ އަންނަނީ ބޮލީވުޑްގައި ފިޔަޖަހަމުންނެވެ. އޭނާ މިހާތަނަށް ކުޅެފައިވާ ގިނަ ފިލްމުތަކަކީ މަގުބޫލު ފިލްމުތަކެވެ. "ސުއިދާގާ: މޭޑްއިން އިންޑިއާ" ގެ އިތުރުން އޭނާ މިއަހަރު  ފެނިގެންދާނީ  ޑިސެމްބަރު 21 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ޝާހްރުކް ޚާންގެ ފިލްމް "ޒީރޯ" އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް