19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ޝާހިދު ކަޕޫރު

ޝާހިދު ކަޕޫރާއި މީރާއަށް ފިރިހެން ކުއްޖެއް ލިބިއްޖެ

  • އެދެމީހުންނަށް ދަރިއަކު ލިބިފައިވަނީ އިއްޔެ
  • ޝާހިދާއި މީރާ ކައިވެނިކޮށްފައި ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 6 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 08:49 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ޝާހިދާއި މީރާ، އެ ދެ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅު މީޝާ ގޮވައިގެން -- ގޫގުލް

ފިލްމީ ތަރި ޝާހިދު ކަޕޫރާއި އޭނާގެ އަންހެނުން މީރާ އަށް ފިރިހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މީރާ ވިހާފައިވަނީ މުމްބާއީގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ކަމަށްވާ ހިންދޫޖާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ބުދަ ދުވަހު (5 ސެޕްޓެމްބަރ)ގައި ކަމަށެވެ. 

ޝާހިދާއި މީރާއަށް މީގެ ކުރިން ވަނީ އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިފައެވެ.  އެކުއްޖާއަށް ކިޔާފައިވަނީ މީޝާއެވެ. މީޝާ ކަޕޫރު އުފަންވީ 2016  ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ 26 ގައެވެ. ބޭނުންވަނީ ކޮންކަހަލަ ކުއްޖެއްތޯ އިންސްޓަގްރާމުގައި މީގެ ކުރިން މީރާގެ ކައިރިން ވަނީ އަހާފައެވެ. މީރާ ބުނެފައިވަނީ ކޮންމެ ކަހަލަ ކުއްޖެއްވިއަސް އޭނާއަށް ރަނގަޅު ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ސިއްހަތު ރަނގަޅު ދަރިއެއްކމަަށެވެ. 

ޝާހިދަށް ވުރެ 13 އަހަރު މީރާ ހަގެވެ. އެ ދެ މީހުން ކައިވެނިކޮށްފައި ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ކާމިޔާބު ފިލްމުތައް ގެނެސްދީފައިވާ ޝާހިދު ކަޕޫރުގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމަކީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރގައި ޝޫޓިން ފަށާ އަރުޖުން ރެޑީގެ ރިމޭކިންއެވެ. އެ ފިލްމުގެ ޝޫޓިންއަށް ޝާހިދު ދާން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މީރާ އާއި ދެ ދަރިން ގޮވައިގެން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. 

އިއްޔެ އުފަންވި ކުއްޖާއަށް ދޭނެ ނަމަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ޝާހިދާއި މީރާގެ ފޭނުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ އެކި ނަންތައް ކިޔަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް