16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ޝާހިދު ކަޕޫރު

ޝާހިދު ކަޕޫރާއި މީރާއަށް ފިރިހެން ކުއްޖެއް ލިބިއްޖެ

  • އެދެމީހުންނަށް ދަރިއަކު ލިބިފައިވަނީ އިއްޔެ
  • ޝާހިދާއި މީރާ ކައިވެނިކޮށްފައި ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 6 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 08:49 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ޝާހިދާއި މީރާ، އެ ދެ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅު މީޝާ ގޮވައިގެން -- ގޫގުލް

ފިލްމީ ތަރި ޝާހިދު ކަޕޫރާއި އޭނާގެ އަންހެނުން މީރާ އަށް ފިރިހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މީރާ ވިހާފައިވަނީ މުމްބާއީގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ކަމަށްވާ ހިންދޫޖާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ބުދަ ދުވަހު (5 ސެޕްޓެމްބަރ)ގައި ކަމަށެވެ. 

ޝާހިދާއި މީރާއަށް މީގެ ކުރިން ވަނީ އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިފައެވެ.  އެކުއްޖާއަށް ކިޔާފައިވަނީ މީޝާއެވެ. މީޝާ ކަޕޫރު އުފަންވީ 2016  ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ 26 ގައެވެ. ބޭނުންވަނީ ކޮންކަހަލަ ކުއްޖެއްތޯ އިންސްޓަގްރާމުގައި މީގެ ކުރިން މީރާގެ ކައިރިން ވަނީ އަހާފައެވެ. މީރާ ބުނެފައިވަނީ ކޮންމެ ކަހަލަ ކުއްޖެއްވިއަސް އޭނާއަށް ރަނގަޅު ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ސިއްހަތު ރަނގަޅު ދަރިއެއްކމަަށެވެ. 

ޝާހިދަށް ވުރެ 13 އަހަރު މީރާ ހަގެވެ. އެ ދެ މީހުން ކައިވެނިކޮށްފައި ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ކާމިޔާބު ފިލްމުތައް ގެނެސްދީފައިވާ ޝާހިދު ކަޕޫރުގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމަކީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރގައި ޝޫޓިން ފަށާ އަރުޖުން ރެޑީގެ ރިމޭކިންއެވެ. އެ ފިލްމުގެ ޝޫޓިންއަށް ޝާހިދު ދާން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މީރާ އާއި ދެ ދަރިން ގޮވައިގެން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. 

އިއްޔެ އުފަންވި ކުއްޖާއަށް ދޭނެ ނަމަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ޝާހިދާއި މީރާގެ ފޭނުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ އެކި ނަންތައް ކިޔަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް