24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

ހިންނަވަރު ކުނި ގޮނޑުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި

  • މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރު
  • މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވޭ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 6 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 08:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  3. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  4. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  8. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ


ހިންނަވަރު ކުނި ގޮނޑުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި -- އެމްއެންޑީއެފް

ޅ. ހިންނަވަރުގައި ކުރިން ކުނި އެޅުމަށް ބޭނުންކުރި ސަރަހައްދުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާގެ ސިފައިން ނިއްވާލައިފިއެވެ.

އެ ހާދިސާގެ ރިޕޯރޓް ޅ. ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް ލިބިފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު 3:23 ހާއިރުއެވެ. އެ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާއިއެކު ފަޔަރމަނުން ގޮސް އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލި އެވެ. އެކަމުގައި އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ މާފިލާފުށިން ވެސް ސިފައިންގެ ޓީމެއް ހިންނަވަރަށް ގޮސް ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

ގޮނޑުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ފެތުރުނަނުދީ ފެން ޖަހައިގެން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައި ވަނީ ފަތިހު 5:00 ހާއިރުއެވެ. އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ގޮނޑުގެ ފާރަށާއި ކައިރީގައި ހުރި ބައެއް ގަސްގަހަށް އަލިފާނުގެ އަސަރުވަނީ ކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް