16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ރައީސް ޓްރަމްޕް

ޓްރަމްޕުގެ ވެރިކަމުގައި މަރުވި ފުރަތަމަ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މީހާ ޔަމަނުގައި މަރުވެއްޖެ

  • މި ހަމަލާގައި ސިފައިންގެ ތިން މީހަކު ޒަހަމްވެފައިވޭ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 30 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 15:41 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  3. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް -- ގޫގުލް

ޔަމަންގައި އަލްގައިދާއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އެމެރިކާގެ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް ސިފައިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ހަނގުރާމަވެރިން ދިން ހަމަލާއެއްގައި އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ ކަމަަށް އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އާދީއްތަ ދުވަހު ބުނެފިއެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ސިފައިން ގެ ތިން މީހަކު ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އެއީ ނޭވީ ސީލް ޔުނިޓަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ.

 

މިއީ ޓްރަމްޕުގެ ވެރިކަމުގައި ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މީހަކު މަރުވި، ފުރަތަމަ ފަހަރެެވެ. އަދި އެމެރިކާއިން ޔަމަނުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނަކީ ޓްރަމްޕްގެ ވެރިކަމުގައ އެމެރިކާ ސިފައިން އެހެން ގައުމެއްގައި ހިންގި މިފަދަ ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަން ވެސް މެއެވެ.

 

އެމެރިކާ ސިފައިން ޔަމަނުގައި އޮޕަރޭޝަން ހިންގީ ޔަމަންގެ މެދުތެރޭ ޕްރޮވިންސެއް ކަމަށްވާ ބައިދާގެ ޔަކްލާ އަވަށުގައެވެ. އެމެރިކާ ސިފައިންގެ އަމާޒަކީ އެއަވަށުގައި ތިބި އަލްގައިދާއާ ގުޅުންހުރި ގަބީލީ ތިން ވެރިއެއްގެ ގެތަކަށް ހަމަލާ ދިނުން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އެމެރިކާ ސިފައިން ޔަމަނުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި އެޕާޗޭ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކުންވަނީ ބައިދާ ޕްރޮވިންސްގެ ސްކޫލަކަށާއި، މިސްކިތްތަކަށާއި އަދި ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް ވެސް ހަމަލާ ދީފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް