21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ދިރާގު ހިދުމަތްތައް

ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް ފެއަޔޫސޭޖް ހަމަވުމުންދޭ ސްޕީޑް މަތިކޮށްފި

  • މި ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 5 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 23:14 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  7. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް
  8. ބެގް، ބޮރޯ އޯރ ސްޓީލް


ދިރާގު މައި އޮފީސް -- ގޫގުލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން، ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭން އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖްތަކަށްދޭ ޕެކޭޖްތަކުގެ ފެއާ ޔޫސޭޖް އެލަވަންސް ހަމަވުމުން ދޭ ސްޕީޑް އަނެއްކާވެސް 1 އެމްބީޕީއެސްއަށް ބޮޑުކޮށްފިއެވެ. 

ދިރާގުން ބުނީ މި ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމުގައެވެ. ދިރާގުން މި ބަދަލު ގެނެސްފައި މިވަނީ މީގެ ކުރިން ޕެކޭޕްތަކުގެ ފެއާ ޔޫސޭޖް އެލަވަންސް މަތިކޮށް ސްޕީޑަށް ކުރިން ބަދަލު ގެނައުމަށް ފަހުގައެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ މިމަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހުރިހާ ޕެކޭޖެއްގެ ވެސް ފެއާ ޔޫސޭޖް އެލަވަންސް ހަމަވުމުންވެސް ސްޕީޑް 1 އެމްބީޕީއެސްގައި ލިބޭނެ ކަމުގައެވެ. 

ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް އެންމެ ކުޑަ ޕެކޭޖަކީ 350 ރުފިއާއަށް ދޭ ފައިބަރ 5އެމް އެވެ. އެ ޕެކޭޖަށް 30 ޖީބީގެ ފެއާ ޔޫސޭޖް އެލަވަންސް ލިބެއެވެ. ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް އެންމެ ބޮޑު ޕެކޭޖަކީ 2090 ރުފިއާއަށް ދޭ ފައިބަރ 100އެމް އެވެ. އެ ޕެކޭޖަށް 500 ޖީބީގެ ފެއާ ޔޫސޭޖް އެލަވަންސް ލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް