13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ދިރާގު ހިދުމަތްތައް

ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް ފެއަޔޫސޭޖް ހަމަވުމުންދޭ ސްޕީޑް މަތިކޮށްފި

  • މި ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 5 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 23:14 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  4. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  5. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  7. އާ ރަށުގައި ބިނާކުރި ގަނޑުވަރުގެ ފޮޓޯތަކެއް ޢާއްމު ކޮށްފި
  8. ޚަޝޯގީ އެންމެ ފަހުންބުނީ އޭނާ ހާސްވަނީއޭ: ރިޕޯޓަރެއް


ދިރާގު މައި އޮފީސް -- ގޫގުލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން، ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭން އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖްތަކަށްދޭ ޕެކޭޖްތަކުގެ ފެއާ ޔޫސޭޖް އެލަވަންސް ހަމަވުމުން ދޭ ސްޕީޑް އަނެއްކާވެސް 1 އެމްބީޕީއެސްއަށް ބޮޑުކޮށްފިއެވެ. 

ދިރާގުން ބުނީ މި ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމުގައެވެ. ދިރާގުން މި ބަދަލު ގެނެސްފައި މިވަނީ މީގެ ކުރިން ޕެކޭޕްތަކުގެ ފެއާ ޔޫސޭޖް އެލަވަންސް މަތިކޮށް ސްޕީޑަށް ކުރިން ބަދަލު ގެނައުމަށް ފަހުގައެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ މިމަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހުރިހާ ޕެކޭޖެއްގެ ވެސް ފެއާ ޔޫސޭޖް އެލަވަންސް ހަމަވުމުންވެސް ސްޕީޑް 1 އެމްބީޕީއެސްގައި ލިބޭނެ ކަމުގައެވެ. 

ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް އެންމެ ކުޑަ ޕެކޭޖަކީ 350 ރުފިއާއަށް ދޭ ފައިބަރ 5އެމް އެވެ. އެ ޕެކޭޖަށް 30 ޖީބީގެ ފެއާ ޔޫސޭޖް އެލަވަންސް ލިބެއެވެ. ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް އެންމެ ބޮޑު ޕެކޭޖަކީ 2090 ރުފިއާއަށް ދޭ ފައިބަރ 100އެމް އެވެ. އެ ޕެކޭޖަށް 500 ޖީބީގެ ފެއާ ޔޫސޭޖް އެލަވަންސް ލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް