22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ޕީއެސްއެމްއިން ފަތުރަމުންދާ ޚަބަރުތައް އެމެރިކާ އެމްބަސީއިން ދޮގުކޮށްފި

  • އެމްބަސީއިން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ކަމަށް ބުނެ ދައުރުވަމުންދަނީ ފޭކު ލިޔެކިޔުންތަކެއް
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 5 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 22:21 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  5. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  7. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  8. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!


ޕީއެސްއެމްއިން އާންމުކުރި ހަބަރުގެ ސްކްރީންޝޮޓެއް -- ޕީއެސްއެމް

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކޮޅުނބުގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީއާއި އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއާއި ދެމެދު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތްތަކެއްކަމަށް ބުނެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ރައީސް ޔާމީން ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޕީއެސްއެމްއިން ގެެނެސްދިން ޚަބަރުތަކަކީ ދޮގު ޚަބަރުތަކެއްކަމަށް އެމެރިކާ އެމްބަސީއިން ބުނެފިއެވެ. 

އެމެރިކާ އެމްބަސީއިން ބުނީ އެމްބަސީއިން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ކަމަށް ދޭހަވާފަދަ ފޭކު ލިޔެކިޔުންތަކެއް ދައުރުވަމުންދާކަން އެނގިފައިވާކަމަށާއި، އެއީ އެމްބަސީއާއި ގުޅުމެއް ހުރި އެއްޗެއް ނޫންކަމަށެވެ. 

ޙަޤީގަތާއި ޚިލާފު އަދި އަސްލެއް ވާހަކަތައް ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ފަތުރަމުންދާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މިދަނޑިވަޅުގައި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދޮގު ޚަބަރު ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ފަތުރަމުންދާއިރު، އެޚަބަރުތައް އިތުރަށް ފެތުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުންނެވެ. 

ދައުރުވަމުންދާ ފޭކު ލިޔުންތަކުގައި ބުނާ ގޮތުން ދިވެހި ސިފައިންގެ ލަޝްކަރު ކުޑަކުރުމަށް އިިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށާއި، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތްތައް ވެރިކަމަށް ގެންނަން އެމެރިކާއިން ތާޢީދުކުރާކާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް