20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޖަޕާނުގެ ތޫފާން

ޖަޕާނަށް އެރި ވަރުގަނދަ ތޫފާނުގައި ދިހަ މީހުން މަރުވެއްޖެ

  • ފްލައިޓްތަކާއި، ރޭލް އަދި ފެރީގެ ދަތުރުތައް ވަނީ ކެންސަލް ކޮށްފައި
  • އެއާޕޯޓަށް ދާން އޮންނަ ބްރިޖަށް ވަނީ ތެޔޮ ބޯޓެއް އަރާފައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 5 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 19:41 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


އެތައް ސަރަހައްދެއްގެ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ނިޒާމަށް ވަނީ ބުރޫ އަރާފައި -- ޓްވިޓަރ

ޖަޕާނުގެ ހުޅަނގުގެ މައި ސިޓީތައް ކަމަށްވާ ކިޔޯޓޯ އާއި އޮސާކާއަށް ތޫފާނު އަރާފައިވާއިރު ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ފްލައިޓްތަކާއި، ރޭލް އަދި ފެރީގެ ދަތުރުތައް ކެންސަލްކުރަން ޖެހިފައިވާއިރު އޮސާކާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި އެތައް ހާސް ފަސިންޖަރުންނެއް ތާށިވެފައި އެބަތިއްބެވެ. އެއާއެކު އެއާޕޯޓަށް ދާން އޮންނަ ބްރިޖަށް ތެޔޮ ބޯޓެއް އަރާ ދަތުރު ފަތުރު ނުކުރެވޭ ވަރަށް ވަނީ ގެއްލުން ލިބިފައެވެ،

ވައިގެ ބާރުމިން ދަށްވެ، ތޫފާން އުތުރަށް ދަތުރުކުރަމުންދާއިރު އެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ހާދިސާތައް ހިނގާފާނެ ކަމަށް މީހުން ސަމާލުވެ ތިބުމަށް އިދާރާތަކުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު ޔޮޝީޑޭ ސޫގާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ހިނގި ހާދިސާތަކުގައި މަދުވެގެން 300 މީހުން ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނާ ހަމައަށް މަދުވެގެން 1.2 މިލިއަން މީހުންނަށް ވަނީ ރައްކާތެރި ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުވުމަށް ލަފާދެވިފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 30،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮންމެހެން އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުވުން މުހިއްމު ކަމަށް އަންގާފައިވީ ނަމަވެސް އަދިވެސް މަޖުބޫރު ނޫން ކަމަށް ފަޔަރ އެންޑް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޭޖެންސީން ބުނެއެވެ.

ތޫފާނު އެރި ވަގުތު ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ގޭބިސީން ކަރަންޓް ކެނޑިފައި ވެއެވެ. އަދި ތޫފާނު އެރި ސަރަހައްދުތަކުގެ ސްކޫލް ތަކާއި ކުންފުނިތައް އަދިވެސް ވަނީ ބަންދުކުރެވިފައެވެ.

ނަގޯޔާ އާއި އޮސާކާގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ދަތުރުތަކާ އެކު 800އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ފްލައިޓްތައް ކެންސަލްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް