19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ނޫސްވެރިކަން

ސަން އޮންލައިނާއި ސަންޓީވީ ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

 • ސަން މީޑިއާ ގްރޫޕަކީ ސިޔާމް ހިންގާ ކުންފުންޏެއް
 • ސަން މީޑިއާ އުފައްދާފައި ވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރު
 • މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލު ކުރުން ހަވީރު ކުރިއަށް އެބަދޭ
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 5 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 16:58 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
 5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
 8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ސަން މީޑިއާގެ ދަށުން ހިންގާ ސަން އޮންލައިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ސަން މީޑިއާގެ ގްރޫޕުގެ ދަށުން ހިންގާ ސަން އޮންލައިނާއި ސަންޓީވީ ހުއްޓާލަން ނިންމައިފިއެވެ.

ސަން މީޑިއާ ގްރޫޕު ހިންގާ ކުންފުޏަކީ އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަދި މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު ހިންގާ ކުންފުންޏެކެވެ. ސަން މީޑިއާ ގްރޫޕުގެ ދަށުން ހިންގާ ސަން އޮންލައިނާއި ސަންޓީވީ ހުއްޓާލަން ނިންމީ ސަން ޓްރެވެލްގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ މީޑިއާގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށްފަހުއެވެ.

ސަން މީޑިއާ ހުއްޓާލުމަށްފަހު، އެކަން އެ މީޑިއާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ އަންގާފައެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް އެކަން އެންގުމަށްފަހު، އެ މީޑީއާ ގްރޫޕުގެ ހިންގުން ހުއްޓާލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ސަން އޮންލައިންގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ މީޑިއާގެ ހިންގުން ހުއްޓާލީ ވަގުތީ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

ސަން އޮންލައިންގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ މީޑިއާ ގްރޫޕުގެ ހިންގުން ހުއްޓާލީ ރީ-ބްރޭންޑުކޮށް، ރީލޯންޗުކުރުމަށް ކަމަށެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޯމަތިވެފައި ވަނިކޮށް، އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ކުންފުނީގެ އިސް ބޭފުޅުންނަށް ގުޅާލުމުން ޖަވާބެއް ނުދެއެވެ.

ރާއްޖެއެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ސަން އޮންލައިނާއި ސަންޓީވީގެ ހިންގުން ހުއްޓާލީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޕްރޮމޯޓް ކުރަން، ސިޔާމް ބޭނުންފުޅު ނުވާތީއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މީޑިއާގެ ހިންގުން ދެން ފަށާނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށްފަހުގައެވެ.

ސަން އޮންލައިނާއި ސަންޓީވީ ހިންގުން ހުއްޓާލަން ނިންމިއިރު، އެ މީޑިއާއިން ހިންގާ ސަންއެފްއެމް ހުއްޓާލާފައިވާތާ، ތިން މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ.

ސަން މީޑިއާ ގްރޫޕު އުފެދުނީ 2009 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެ މީޑިއާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހިންގަން ފެށީ ސަންއެފްއެމެވެ. އެއަށްފަހު އޮންލައިން ނޫސް ހިންގަން ފަށައި، ސަން މެގަޒިން އާއި ސަންޓީވީގެ ހިދުމަތް ވެސް ފެށިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޢާޙޫ

2 ހަފްތާކުރިން

ވެެޢްޓެނީ

0
0