24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:42

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ރައީސް ޔާމިން އާއި ނިހާން އަދި އަދުރޭ ތަނަވަސްކަން ހޯދިގޮތް ފުލުހުން އަހާނީ ކޮން އިރަކުންތޯ: ޑރ ޖަމީލް

  • ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަކީ ފަހުވަގުތުވެސް އިސްލާހުވާން ނޭނގުނު ތަނެއް
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 5 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 16:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  3. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  8. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!


ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލް -- ފޮޓޯ: އަޒުމޫން އަހުމަދު

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން އާއި ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރ އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިންމަނިކު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއް ރަހީމް ޢަބްދުﷲ، މުސާރައާ ނުބައްދަލު ތަނަވަސްކަން ހޯދިގޮތް ފުލުހުން އައްސަވާނީ ކޮން އިރަކުންތޯ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޔާމިންގެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސް ޑރ ޖަމީލް ބުދަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން އަކީ އިލްމީ އަދި ޤާނޫނީ ވާހަކަ ދައްކަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންނަށް ޓެގް ކުރައްވާ ޑރ ޖަމީލް ވިދާޅުވީ މުސާރައާ ނުބައްދަލު ތަނަވަސްކަން ހޯދިގޮތް ރައީސް ޔާމީންއާއި ނިހާން އަދި އަދުރޭ ކައިރިން ސާފުކުރާނީ ކޮން އިރަކުންތޯއޭ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

ޑރ ޖަމީލް ވަނީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަކީ ފަހުވަގުތުވެސް އިސްލާހުވާން ދަސްނުވި ތަނެއްކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ހުސިޔާރު

3 ހަފްތާކުރިން

ވަރަށް ހުސިޔާރު ބަޔާނެއް

0
0