17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ރައީސް ޔާމިން އާއި ނިހާން އަދި އަދުރޭ ތަނަވަސްކަން ހޯދިގޮތް ފުލުހުން އަހާނީ ކޮން އިރަކުންތޯ: ޑރ ޖަމީލް

  • ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަކީ ފަހުވަގުތުވެސް އިސްލާހުވާން ނޭނގުނު ތަނެއް
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 5 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 16:56 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލް -- ފޮޓޯ: އަޒުމޫން އަހުމަދު

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން އާއި ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރ އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިންމަނިކު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއް ރަހީމް ޢަބްދުﷲ، މުސާރައާ ނުބައްދަލު ތަނަވަސްކަން ހޯދިގޮތް ފުލުހުން އައްސަވާނީ ކޮން އިރަކުންތޯ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޔާމިންގެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސް ޑރ ޖަމީލް ބުދަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން އަކީ އިލްމީ އަދި ޤާނޫނީ ވާހަކަ ދައްކަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންނަށް ޓެގް ކުރައްވާ ޑރ ޖަމީލް ވިދާޅުވީ މުސާރައާ ނުބައްދަލު ތަނަވަސްކަން ހޯދިގޮތް ރައީސް ޔާމީންއާއި ނިހާން އަދި އަދުރޭ ކައިރިން ސާފުކުރާނީ ކޮން އިރަކުންތޯއޭ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

ޑރ ޖަމީލް ވަނީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަކީ ފަހުވަގުތުވެސް އިސްލާހުވާން ދަސްނުވި ތަނެއްކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ހުސިޔާރު

5 މަސް ކުރިން

ވަރަށް ހުސިޔާރު ބަޔާނެއް

0
0