17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ދައުލަތަށް ފައިސާ ވަދޭ، ކުރަނީ އިސްރާފު: އިބޫ

  • މަޝްރޫއުތަކަށް ހަރަދުވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ހޭދަކުރޭ
  • ބޭކާރު ހަރަދުތައް ކުރަންޖެހޭ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 5 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 13:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  4. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  7. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯޅިހު (އިބޫ) -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ދައުލަތަށް ފައިސާ ވަންނަ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ފެނިގެންދަނީ ފައިސާ އިސްރާފުކުރަމުންދާ މަންޒަރު ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހއ.ތުރާކުނަށް ވަޑައިގެން އެރަށު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ، ދައުލަތަށް ރަނގަޅު މިންވަރަކަށް އާމްދަނީ ވަންނަ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ބޭކާރު ގޮތް ގޮތަށް ފައިސާ ހަރަދުކުރާ ކަމަށެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަދިވެސް އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފުރިހަމަ ނުވާ ރަށްތައް އެބަހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. 

"މައްސަލައަކީ ބޭކާރު ހަރަދުތައް ސަރުކާރުން ކުރާތީ. މައްސަލައަކީ ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބޮޑު އަގުގައި ކުރާތީ،"އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައިވެސް ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ހިންގާކަން އެނގެމުންދާ ކަމަށާއި އެންމެ ކުޑަކޮށް ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުމަށްވެސް ސަރުކާރުން ތިން މިލިއަން ޑޮލަރު ވަރު ހަރަދު ކުރާ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ، ބޭކާރު ހަރަދު ހުއްޓުވާލަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ނުކުރި ނަމަ މިއަދު ނަރުދަމާ ނެތް އެއްވެސް ރަށެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ، ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ވެރިކަމެއްގައި ކޮރަޕްޝަނާ ނުލާ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވެރިކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރައްޔިތުން ދީފި ނަމަ، ދައުރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އަސާސީ ހުރިހާ ހިދުމަތްތަކެއް ގާއިމް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލު ހޯދާ ދިނުމަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް