16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 04 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

އަބުރުފުޅު ފަންޑް

ރާއްޖެޓީވީ ޖޫރިމަނާކުރީ ކަންތައްތަކުގެ ހަޤީޤަތް ފޮރުވުމަށް: އައިޝާ

  • އައިޝާ ނަހުލާ ރާއްޖެޓީވީއަށް އެހީތެރިވެދެއްވުމަށްފަހު މުއައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރުދެއްވި
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 21:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  3. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  4. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  5. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  6. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  7. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ ތަހްގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް: ފުލުހުންގެ އިދާރާ
  8. ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި މީދާ ކޮށިތަކެއް!


އައިޝާ ނަހުލާ އަބުރުފުޅު ފަންޑަށް އެހީތެރިވެދެއްވަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖެޓީވީގެ "އަބުރުފުޅު ފަންޑަށް" ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އައިޝަތު ނަހުލާ (މެޑަމް އައިޝާ) އެހީތެރިވެދެއްވައިފި އެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ބޭރުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އައިޝާ ފައިސާގެ އެހީ ރާއްޖެޓީވީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ އަބުރުފުޅު ފަންޑުފޮއްޓަށް ލައްވާފައެވެ.

ފަންޑަށް އެހީތެރިވެ ދެއްވުމަށްފަހު އައިޝާ ވިދާޅުވީ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ދިމާކޮށް ރާއްޖެޓީވީ ޖޫރިމަނާ ކުރުމަކީ ކަންތައް ތަކެއްގެ ހަގީގަތް ފޮރުވުމަށް ބްރޯޑްކޮމްއިން ކުރި ކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި މީޑިއާއަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ހަތަރުވަނަ ބާރުކަމަށް ވާއިރު، އެކަން އޮގޮތަށްކޮށްފައިވުމަކީ ލަދިވެތި އަމަލެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ހަގީގަތިގައިވެސް އެހެން މީޑިއާތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ރާއްޖެޓީވީން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ދެފުއްފެންނަ ހަގީގަތް ހާމަކުރުމަށް ކުރާ ހިތްވަރު ގަދަ މަސައްކަތްތަކެއް" އައިޝާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަންޑަށް އެހީތެރިވެދެއްވުމަށްފަހު އައިޝާ ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

އައިޝާ ވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ހުރިހާ މުއައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ހިތްވަރު ދެެއްވާފައެވެ. އަދި އެކަމަނާއާއި އާއިލާ ވަނީ ރާއްޖެޓީވީއާއި އެކުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ސީއޯއޯ ހުސައިން ފިޔާޒް މޫސާ ވަނީ އައިޝާއާއި އާއިލާގެ ފަރާތުން ދެއްވި އެހީއަށް ރާއްޖެޓީވީގެ މެނޭޖްމެންޓާއި ސްޓާފުންގެ ނަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދިފާއުކުރުމުގައި ރާއްޖެޓީވީން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ ރާއްޖެޓީވީ އަބުރުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރި ހަތަރުވަނަ ފަހަރެވެ. މިހާތަނަށް 3.7 މިލިއަން ރުފިޔާއިން މި ސްޓޭޝަން ވަނީ ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް