21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 09 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ހޮޓެލް އޭޝިޔާ އެގްޒިބިޝަން

ދަރުބާރުގެ ނުލިބުމުން ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން ފަސްކޮށްފި

 • އެގްޒިބިޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މިމަހުގެ 10ގައި
 • މިކަން އަންގާފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 02 ދުވަހު
 • އޭރު ދިޔައީ ގިނަ ތައްޔާރީތައް ވަމުން
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 17:15 | |

މަގުބޫލް

 1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
 2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
 3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
 4. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
 5. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!
 6. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
 7. ޔާމީން އެޑްމިޓް ކުރީ 24 ގަޑިއިރަށް، ފަރުވާ ދެނީ ހިތުގެ ޑިޕާޓްމަންޓުން: އައިޖީއެމްއެޗް
 8. ރައީސް ޔާމީން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނައުމުން، ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި


ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން 2017 -- ފޮޓޯ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

ދަރުބާރުގެ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މި މަހު 10 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން ފަސްކޮށްފިއެވެ.

އެގްޒިބިޝަން ބޭއްވުމަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މަހުގެ 10 ދުވަހުން ފެށިގެން 12 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން އެންޑް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖު މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުން ކެންސަލްކޮށްފައި ވަނީ އެގްޒިބިޝަން ބާއްވާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މި އެގްޒިބިޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ދަރުބާރުގޭގައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ދަރުބާރުގެ ލިބެން ނެތް ވާހަކަ މި އިވެންޓް އޯގަނައިޒު ކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައި ވަނީ މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި އެހެން ތަނެއްގައި އިވެންޓް ބޭއްވުމަށާއި މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް ހުރުމާއެކު ދަރުބާރުގެ މިވަގުތުދެވެން ނެތް ކަމަށް މި އިވެންޓް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތް، މޯލްޑީވްޒް އެގްޒިބިޝަންސް އެންޑް ކޮންފަރަންސް ސާރވިސާޒް އަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މިފަދަ ބޮޑު އިވެންޓެއް ބޭއްވޭނެ އިތުރު ތަނެއް މާލެއިން ހޯދުން އުނދަގޫ ކަމަކަށްވާއިރު ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެކަން ބަދަލު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް މި އެގްޒިބިޝަން އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ޕޮޒިޓިވް ޖަވާބެއް ލިިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެގޮތަށް އަންގާފައި ވަނީ އިވެންޓް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ބޮޑެތި ތައްޔާރީތަކެއްވެސް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ދަރުބާރުގެ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އިވެންޓް ކެންސަލް ކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް ސެޕްޓެމްބަރު 25 ގެ ފަހުން ދެން މި އެގްޒިބިޝަން ބާއްވާނެ ތާރީހެއް ހާމަ ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން ބާއްވާފައި ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ 18 އިން ފެށިގެން 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެފަހަރުގެ އެގްޒިބިޝަންގައި 175 އަށް ގިނަ ކުންފުނިތަކުން ބައިވެރިވިއެވެ.

މި އެގްޒިބިޝަންގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކީ ބެސްޓްބައި މޯލްޑީވްޒް (ބީބީއެމް) އެވެ.

މިއަހަރަކީ ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 14 ވަނަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް