18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

އެމްރިކާއަށް ވަނުން މަނާ ލިސްޓ

އެމެރިކާއަށް ވަނުން މަނާ މުސްލިމް ޤައުމު ތަކުގެ ލިސްޓަށް ޕާކިސްތާން ލަނީ

  • މިހާރު އެލިސްޓުގައި މުސްލިމް 7 ގައުމެއް ވަނީ ހިމަނާފައި
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 30 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 04:42 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  5. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ޓްރަމްޕް: މުސްލިމް ޤައުމުތަކާމެދު ތަފާތު ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅުއްވާ -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއުލާންކޮށްފައިވާ އެމެރިކާއަށް އެރުން މަނާ މުސްލިމް ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް ޕާކިސްތާން އިތުރުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފިއެވެ.

އެލިސްޓަށް ޕާކިސްތާން އިތުރުވެދާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދެއްވީ ވައިޓް ހައުސްގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ރެއިންސް ޕްރައިބަސްއެވެ.

އެމެރިކާއަށް އެރުން މަނާ މުސްލިމް ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި މިވަގުތު އޮތީ އީރާން، އިރާގް، ލީބިޔާ، ސޫދާން، ޔަމަން،ސީރިޔާ އަދި ސޯމާލިޔާއެވެ.

ވައިޓްހައުސްގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ރެއިންސް ޕްރައިބަސް ވިދާޅުވެފއަިވާ ގޮތުގައި އެޤައުމުތަކަކީ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަރަކާތްތައް އެޤައުމުތަކުގައިވެސް ހިންގާ ޤައުމުތަކުގެ ގޮތުގައި ކޮންގްރެސް ތެރޭގައާއި އަދި ރައީސް އޮބާމާގެ ސަރުކާރުންވެސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ޤައުމުތައް ކަމަށެވެ. އެފަދަ އެހެން ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު ޕާކިސްތާނަކީ އެގޮތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ޤައުމެއްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ ޓްރަމްޕް ސަރުކާރުން ޕާކިސްތާނާމެދު އެގޮތައް ދެކޭކަން ހާމަކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް