21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އެމްރިކާއަށް ވަނުން މަނާ ލިސްޓ

އެމެރިކާއަށް ވަނުން މަނާ މުސްލިމް ޤައުމު ތަކުގެ ލިސްޓަށް ޕާކިސްތާން ލަނީ

  • މިހާރު އެލިސްޓުގައި މުސްލިމް 7 ގައުމެއް ވަނީ ހިމަނާފައި
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 30 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 04:42 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  7. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ޓްރަމްޕް: މުސްލިމް ޤައުމުތަކާމެދު ތަފާތު ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅުއްވާ -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއުލާންކޮށްފައިވާ އެމެރިކާއަށް އެރުން މަނާ މުސްލިމް ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް ޕާކިސްތާން އިތުރުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފިއެވެ.

އެލިސްޓަށް ޕާކިސްތާން އިތުރުވެދާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދެއްވީ ވައިޓް ހައުސްގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ރެއިންސް ޕްރައިބަސްއެވެ.

އެމެރިކާއަށް އެރުން މަނާ މުސްލިމް ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި މިވަގުތު އޮތީ އީރާން، އިރާގް، ލީބިޔާ، ސޫދާން، ޔަމަން،ސީރިޔާ އަދި ސޯމާލިޔާއެވެ.

ވައިޓްހައުސްގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ރެއިންސް ޕްރައިބަސް ވިދާޅުވެފއަިވާ ގޮތުގައި އެޤައުމުތަކަކީ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަރަކާތްތައް އެޤައުމުތަކުގައިވެސް ހިންގާ ޤައުމުތަކުގެ ގޮތުގައި ކޮންގްރެސް ތެރޭގައާއި އަދި ރައީސް އޮބާމާގެ ސަރުކާރުންވެސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ޤައުމުތައް ކަމަށެވެ. އެފަދަ އެހެން ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު ޕާކިސްތާނަކީ އެގޮތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ޤައުމެއްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ ޓްރަމްޕް ސަރުކާރުން ޕާކިސްތާނާމެދު އެގޮތައް ދެކޭކަން ހާމަކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް