22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަން

ވަގަށް ނެގި އޭސީ ސިއްރުން ގެންގޮސް ހަރުކޮށްފި

  • މި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 14:18 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  3. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  8. އަޅުގަނޑަކީ ކެރޭ މީހެއް، ލާހިކެއް ނޫން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑު ހާޒިރުކުރަން: ހިޔަލީ ރަޝީދު


ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު -- ގޫގުލް -- ގޫގުލް

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު އިންޖީނުގޭގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި އޭސީ ވަގަށް ނެގި ވާހަކަ ރަށުތެރޭގައި ފެތުރުމުން، އޭސީ އަލުން ހަރުކޮށްފި އެވެ. 

އެ އޭސީ ވަގަށް ނެނގީ ކާކު ކަމެއް އަދި ހަރުކުރީ ކާކު ކަމެއް ކަން ވެސް ނޭނގެ އެވެ. 

ނޮޅިވަރަންފަރުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކުން ނަން ހާމަކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ބުނެ އޭސީ ވަގަށް ނެގި ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ އޭސީ ވަގަށް ނެގި ވާހަކަ ރާއްޖެ އެމްވީގައި ޝާއިޢުކުރުމާއި އެކު ރަށުތެރޭގައި އެ ވާހަކަ ފެތުރެން ފެށިތާ ހަފުތާއެއް ފަހުން ފެނުނީ އިންޖީނުގޭގައި އޭސީއެއް ހަރުކޮށްފައި ހުއްޓަ އެވެ. 

"ކުރިން އޭސީ ހަރުކޮށްފަ ހުރީތަނުގަ ހަމަ އެއޭސީ ހަރުކޮށްފަ ހުރީ. ރާއްޖެއެމްވީ ޚަބަރު ގެނައީމަ މި އޭސީ ހަރުކުރި ކަމަށް މި ބެލެވެނީ. ދައުލަތުގެ މުދާ ވަކި މީހެއްގެ ގެއަކަށް ނުގެންދެވޭނެ،" އެމީހާ ބުންޏެވެ.

ނޮޅިވަރަންފަރު އިންޖީނުގެ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި އަބްދުﷲ ވަހީދު ބަހެއް މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނުލިބެ އެވެ. 

ނަމަވެސް އޭސީ ވަގަށް ނެގުމާއި ގުޅިގެން އޭރު އަބްދުﷲ ވަހީދު ވިދާޅުވީ އޭސީ ވަގަށް ނެގި މައްސަލާގައި އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކުރެވެން ނެތް ކަމަށާއި، އެ މައްސަލާގައި ބަލަން ހުރި ކަންތައްތައް ބެލުމަށްފަހު މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް