16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

އާސަންދަ ހިދުމަތް

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕީޓަލުން އެހެން ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލްތަކޭ އެއްގޮތަށް އާސަންދަ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

  • ބޭސްފިހާރައިންވެސް އާސަންދަ ލިބޭނެ
  • ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭނީ 325ރ. އަށް
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 13:47 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
  3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
  4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  5. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  6. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  7. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓް އާންމުކޮށްފި


ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕީޓަލުން އެހެން ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލްތަކޭ އެއް ގޮތަށް އާސަންދަ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، އެހެން ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލުތަކޭ އެއްގޮތަށް އާސަންދައިން ކަވަރ ކުރާ މިންވަރު އެ ހޮސްޕިޓަލުންވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އެގޮތުން އެހޮސްޕިޓަލަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާލުމަށްޓަކައި އާންމު ރައްޔިތުންގެ އަތުން މިހާރު ހަރަދުވާނީ 325ރ. ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ ކުރިން ޓްރީ ޓޮޕްއިން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި 525ރ. ދައްކަންޖެހެއެވެ. އާސަންދައިން މިހާރު 200ރ. ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ކަވަރޭޖަށް ލިބިގެންދެއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގެ އިތުރަށް ބޭސްފިހާރައިން ވެސް އާސަންދަ ހިދުމަތް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ އިންވެސްޓްގައި ހިއްސާވަނީ ޗަމްޕާ ހުސެއިން އަފީފާއި، ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ އާއި އަހުމަދު ނަޒީރާއި އަހުމަދު ސަލީމް (ގަދަގޭ ސަލީމް)، އިބްރާހިމް ނޫރައްދީނާއި އަބްދުލްޣަނީ އަދި ސަލީމްގެ ދަރިކަލުން އާދަމް ސަލީމް (އެޑަމް) ގެ އިތުރުން ޑރ. އިބްރާހިމް ވިޝާން އަދި ލާސް ޕީޓާއެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 110 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކޮށްގެން ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި  210  އެނދު ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ އިރު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިދުމަތްތަކަކީ މެލޭޝިއާގެ ސިމް ޑާބީ ހެލްތްކެއަރ އާއި އޮސްޓްރެއިލިއަރގެ ރަމްސީ ހެލްތްކެއަރއާ ގުޅިގެން ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް