18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

އާސަންދަ ހިދުމަތް

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕީޓަލުން އެހެން ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލްތަކޭ އެއްގޮތަށް އާސަންދަ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

  • ބޭސްފިހާރައިންވެސް އާސަންދަ ލިބޭނެ
  • ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭނީ 325ރ. އަށް
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 13:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  5. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  6. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  7. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  8. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ


ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕީޓަލުން އެހެން ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލްތަކޭ އެއް ގޮތަށް އާސަންދަ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، އެހެން ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލުތަކޭ އެއްގޮތަށް އާސަންދައިން ކަވަރ ކުރާ މިންވަރު އެ ހޮސްޕިޓަލުންވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އެގޮތުން އެހޮސްޕިޓަލަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާލުމަށްޓަކައި އާންމު ރައްޔިތުންގެ އަތުން މިހާރު ހަރަދުވާނީ 325ރ. ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ ކުރިން ޓްރީ ޓޮޕްއިން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި 525ރ. ދައްކަންޖެހެއެވެ. އާސަންދައިން މިހާރު 200ރ. ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ކަވަރޭޖަށް ލިބިގެންދެއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގެ އިތުރަށް ބޭސްފިހާރައިން ވެސް އާސަންދަ ހިދުމަތް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ އިންވެސްޓްގައި ހިއްސާވަނީ ޗަމްޕާ ހުސެއިން އަފީފާއި، ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ އާއި އަހުމަދު ނަޒީރާއި އަހުމަދު ސަލީމް (ގަދަގޭ ސަލީމް)، އިބްރާހިމް ނޫރައްދީނާއި އަބްދުލްޣަނީ އަދި ސަލީމްގެ ދަރިކަލުން އާދަމް ސަލީމް (އެޑަމް) ގެ އިތުރުން ޑރ. އިބްރާހިމް ވިޝާން އަދި ލާސް ޕީޓާއެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 110 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކޮށްގެން ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި  210  އެނދު ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ އިރު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިދުމަތްތަކަކީ މެލޭޝިއާގެ ސިމް ޑާބީ ހެލްތްކެއަރ އާއި އޮސްޓްރެއިލިއަރގެ ރަމްސީ ހެލްތްކެއަރއާ ގުޅިގެން ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް