19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

މުދަލު ޒަކާތް

މިދިޔަ އަހަރުގެ މުދަލުގެ ޒަކާތް ބަހަން ފަށައިފި

  • ބޮލަކަށް 1000 ދިވެހި ރުފިޔާގެ ރޭޓުން މުދަލު ޒަކާތް ބެހުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
  • އައްޑޫ، ފުވައްމުލަކު އަދި ގދ. ތިނަދޫ ފިޔަވައި އަތޮޅުތެރޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އެރަށެއްގައި ފަގީރުން އުޅޭ ނިސްބަތުން ޒަކާތުގެ ފައިސާ ވަނީ ފޮނުވާފައި
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 11:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ޒަކާތް ބަހަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ -- އާކައިވް

މިދިޔަ އަހަރުގެ މުދަލު ޒަކާތް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބަހަން ފަށައިފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލުގެ ޒަކާތް ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެއީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 09:00 އިން 15:00 އާއި ހަމައަށް ކަމަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މާލެ ސިޓީގައި ޒަކާތް ބެހުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދަނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހޯލުގައި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރަށް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ބޮލަކަށް 1000 ދިވެހި ރުފިޔާގެ ރޭޓުން މުދަލު ޒަކާތް ބެހުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، އައްޑޫ، ފުވައްމުލަކު އަދި ގދ. ތިނަދޫ ފިޔަވައި އަތޮޅުތެރޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އެރަށެއްގައި ފަގީރުން އުޅޭ ނިސްބަތުން ޒަކާތުގެ ފައިސާ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މާލެ ސިޓީގައި 3302 ފަގީރުންނަށް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލުގެ ޒަކާތް ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އައްޑޫ، ފުވައްމުލަކު އަދި ގދ.ތިނަދޫ ފިޔަވައި އަތޮޅުތެރޭގައި ޖުމްލަ 9992 ފަގީރުންނަށް މިފަހަރުގެ ޒަކާތް ބެހުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް