19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

މުދަލު ޒަކާތް

މިދިޔަ އަހަރުގެ މުދަލުގެ ޒަކާތް ބަހަން ފަށައިފި

  • ބޮލަކަށް 1000 ދިވެހި ރުފިޔާގެ ރޭޓުން މުދަލު ޒަކާތް ބެހުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
  • އައްޑޫ، ފުވައްމުލަކު އަދި ގދ. ތިނަދޫ ފިޔަވައި އަތޮޅުތެރޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އެރަށެއްގައި ފަގީރުން އުޅޭ ނިސްބަތުން ޒަކާތުގެ ފައިސާ ވަނީ ފޮނުވާފައި
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 11:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  4. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  7. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ޒަކާތް ބަހަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ -- އާކައިވް

މިދިޔަ އަހަރުގެ މުދަލު ޒަކާތް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބަހަން ފަށައިފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލުގެ ޒަކާތް ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެއީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 09:00 އިން 15:00 އާއި ހަމައަށް ކަމަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މާލެ ސިޓީގައި ޒަކާތް ބެހުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދަނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހޯލުގައި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރަށް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ބޮލަކަށް 1000 ދިވެހި ރުފިޔާގެ ރޭޓުން މުދަލު ޒަކާތް ބެހުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، އައްޑޫ، ފުވައްމުލަކު އަދި ގދ. ތިނަދޫ ފިޔަވައި އަތޮޅުތެރޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އެރަށެއްގައި ފަގީރުން އުޅޭ ނިސްބަތުން ޒަކާތުގެ ފައިސާ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މާލެ ސިޓީގައި 3302 ފަގީރުންނަށް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލުގެ ޒަކާތް ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އައްޑޫ، ފުވައްމުލަކު އަދި ގދ.ތިނަދޫ ފިޔަވައި އަތޮޅުތެރޭގައި ޖުމްލަ 9992 ފަގީރުންނަށް މިފަހަރުގެ ޒަކާތް ބެހުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް