22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 03 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ބިލަބޮންގް

ނެށުމާއި ޑްރާމާގެ ހަރަކާތްތަކާއެކު ބިލަބޮންގް ކޮންސެޓް ފަށަނީ

  • މި ކޮންސެޓުގައި ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް ބައިވެރިވޭ
  • މިކޮންސެންޓްގެ އެންމެ ފަހު ޝޯ އޮންނާނީ މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 10:10 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  3. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  5. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  6. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި


ބިލަބޮންގް އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލު -- ގޫގުލް

ނެށުމާއި ޑްރާމާގެ ހަރަކާތްތަކާއެކު ބިލަބޮންގް އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުގައި ކޮންސެޓް މިއަދު ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00ގައި ފަށާ މި ކޮންސެޓުގައި ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް ބައިވެރިވާނެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އަލީ ރައުފަތު ސޯދިގު ވިދާޅުވީ ބިލަބޮންހައި ސްކޫލުގައި ބާއްވާ މިކޮންސެޓަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ. މިއީ ސްކޫލުގެ ކުދިންގެ ހުނަރުތައް ދެއްކުމާއި އެކުދިން މަސައްކަތުގައި މަސްއޫލުކުރުވުމުގެ މަގުސަދުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ. ރައުފަތު ވިދާޅުވީ މިކޮންސެޓްގައި ޓީޗަރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނީ ދަރިވަރުން ކަމަށެވެ.

"ކޮންސެޓަށް ތައްޔާރުވުމާއި، ޓެކްނިކަލް ކަންތައްތައް ކުރާނީ ދަރިވަރުން. ބޭނުންވަނީ ދަރިވަރުން އަމަލީ މައިދާނުގައި މަސައްކަތްތެރި ބަޔަކަށް ހަދަން. މިގޮތަށް ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް އެއްކޮށް މަސައްކަތުގައި އުޅުނީމަ ގުޅުން ބަދަހިވެ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ވެސް ދަސްވާނެއް ނުންތޯ" ރައުފަތު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކި ގްރޫޕްތަކަށް ބަހައިގެން ބާއްވާ މިކޮންސެޓަކީ އެސްކޫލުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ހަރާކަތް އެސްކޫލުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ބިލަބޮންގް ހައި ސްކޫލުގެ މިކޮންސެންޓްގެ އެންމެ މަހު ޝޯ އޮންނާނީ މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ރޭގަނޑު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް