22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ހުޅުވުން

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ހޯމަ ދުވަހު ނުހުޅުވުނު، ހުޅުވުން މިހާރު ބުރާސްފަތީގައި!

  • ބްރިޖް އާންމުންނަށް ހުޅުވާނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު
  • ދަރުބާރުގެ ކައިރިން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގަށް ނުކުންނަ މަގާއި ފެމެލީ ކޯޓު ކައިރީގެ މަގު ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 08:19 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  4. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ -- އާކައިވް

މާލެ އާއި ހުޅުލެ ގުޅުވާލަ ދޭ ސިނަމާލެ ބްރިޖާ ގުޅޭ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، ތާރު އަޅަން ބަންދުކުރުމަށް ފަހު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ. މި މަގު ކުރިން ހުޅުވަން ނިންމާފައި އޮތީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އެވެ. 

ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ބުރިޖާއި ގުޅިގެން ހަދާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރޯޑްމާކިން މަސައްކަތާއި، ލައިޓް ޕޯސްޓްތަކުގެ ބުޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ހުރަސް މަގުތަކާއި ގުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ނިމެމުން ދަނީ ބާރު ސްޕީޑްގައި ކަމަށެވެ. 

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ފުޅާކުރުމަށް ފަހު ތާރު އަޅާފައި ވަނީ މެރީބްރައުން އާއި ހިސާބުން ފެށިގެން ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލާ ހަމައަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ދަރުބާރުގެ ކައިރިން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގާ ގުޅޭ ބައެއް ގޯޅިތަކާއި ފެމެލީ ކޯޓު ކުރިމަތިން އޮންނަ މަގުގައި ވެސް ވަނީ ތާރު އަޅައިފަ އެވެ. 

ނަމަވެސް ތާރު އަޅާފައިވާ ފެންވަރާމެދު މީހުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. 

އޮގަސްޓް 30 ގައި ބްރިޖް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާފައިވާއިރު އާންމުންނަށް ބްރިޖް ހުޅުވާލާނީ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް