26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ހުޅުވުން

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ހޯމަ ދުވަހު ނުހުޅުވުނު، ހުޅުވުން މިހާރު ބުރާސްފަތީގައި!

  • ބްރިޖް އާންމުންނަށް ހުޅުވާނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު
  • ދަރުބާރުގެ ކައިރިން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގަށް ނުކުންނަ މަގާއި ފެމެލީ ކޯޓު ކައިރީގެ މަގު ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 08:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  2. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  3. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  6. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ -- އާކައިވް

މާލެ އާއި ހުޅުލެ ގުޅުވާލަ ދޭ ސިނަމާލެ ބްރިޖާ ގުޅޭ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، ތާރު އަޅަން ބަންދުކުރުމަށް ފަހު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ. މި މަގު ކުރިން ހުޅުވަން ނިންމާފައި އޮތީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އެވެ. 

ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ބުރިޖާއި ގުޅިގެން ހަދާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރޯޑްމާކިން މަސައްކަތާއި، ލައިޓް ޕޯސްޓްތަކުގެ ބުޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ހުރަސް މަގުތަކާއި ގުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ނިމެމުން ދަނީ ބާރު ސްޕީޑްގައި ކަމަށެވެ. 

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ފުޅާކުރުމަށް ފަހު ތާރު އަޅާފައި ވަނީ މެރީބްރައުން އާއި ހިސާބުން ފެށިގެން ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލާ ހަމައަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ދަރުބާރުގެ ކައިރިން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގާ ގުޅޭ ބައެއް ގޯޅިތަކާއި ފެމެލީ ކޯޓު ކުރިމަތިން އޮންނަ މަގުގައި ވެސް ވަނީ ތާރު އަޅައިފަ އެވެ. 

ނަމަވެސް ތާރު އަޅާފައިވާ ފެންވަރާމެދު މީހުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. 

އޮގަސްޓް 30 ގައި ބްރިޖް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާފައިވާއިރު އާންމުންނަށް ބްރިޖް ހުޅުވާލާނީ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް