15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 03 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ސްރީލަންކާ-ދިވެހިރާއްޖެ

ކޮލަމްބޯގައި މުޒާހަރާކުރާތީވެ ދިވެހިން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

  • ކޮޅުނބުގެ ބައެއް ހިސާބު ތަކުގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާ ތަކެއް ކުރުމަށް ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 02:20 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  5. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  6. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން


ސްރީ ކަންކާގެ މަގުމަތި -- ގޫގުލް

ކޮލަމްބޯގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މުޒާހަރާކުރަން ނިންމާފައިވާތީ ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

އެމްބަސީން ނެރެފައިވާ ޚާއްސަ ދެންނެވުމެއްގައި ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 5، 6 އަދި 7 ވަނަ ދުވަހު ކޮލަމްބޯގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާ ތަކެއް ކުރުމަށް އިއުލާން ކުރެވިފައިވާތީ އެ ދުވަސްތަކުގައި ދިވެހިން ނިކުމެ އުޅޭއިރު ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް މެނުވީ މީހުން ބައިބޯވާ ތަންތަނަށް ނިދިއުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް މިދުވަސްތަކުގައި ޓްރެފިކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބުރޫއެރުން އެކަށީގެންވާތީ ތަންތަނަށް ދާނަމަ ދުރާލައި ދަތުރު ފެއްޓުމަށްވެސް ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވާ ނަމަ އެމްބަސީގެ ހޮޓްލައިން 0768096660 ނަމްބަރަށް ގުޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

  

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް