26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ސްރީލަންކާ-ދިވެހިރާއްޖެ

ކޮލަމްބޯގައި މުޒާހަރާކުރާތީވެ ދިވެހިން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

  • ކޮޅުނބުގެ ބައެއް ހިސާބު ތަކުގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާ ތަކެއް ކުރުމަށް ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 02:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  2. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  3. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  6. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


ސްރީ ކަންކާގެ މަގުމަތި -- ގޫގުލް

ކޮލަމްބޯގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މުޒާހަރާކުރަން ނިންމާފައިވާތީ ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

އެމްބަސީން ނެރެފައިވާ ޚާއްސަ ދެންނެވުމެއްގައި ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 5، 6 އަދި 7 ވަނަ ދުވަހު ކޮލަމްބޯގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާ ތަކެއް ކުރުމަށް އިއުލާން ކުރެވިފައިވާތީ އެ ދުވަސްތަކުގައި ދިވެހިން ނިކުމެ އުޅޭއިރު ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް މެނުވީ މީހުން ބައިބޯވާ ތަންތަނަށް ނިދިއުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް މިދުވަސްތަކުގައި ޓްރެފިކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބުރޫއެރުން އެކަށީގެންވާތީ ތަންތަނަށް ދާނަމަ ދުރާލައި ދަތުރު ފެއްޓުމަށްވެސް ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވާ ނަމަ އެމްބަސީގެ ހޮޓްލައިން 0768096660 ނަމްބަރަށް ގުޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

  

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް