23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 03 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ސްރީލަންކާ-ދިވެހިރާއްޖެ

ކޮލަމްބޯގައި މުޒާހަރާކުރާތީވެ ދިވެހިން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

  • ކޮޅުނބުގެ ބައެއް ހިސާބު ތަކުގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާ ތަކެއް ކުރުމަށް ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 02:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  4. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  5. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  6. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!


ސްރީ ކަންކާގެ މަގުމަތި -- ގޫގުލް

ކޮލަމްބޯގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މުޒާހަރާކުރަން ނިންމާފައިވާތީ ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

އެމްބަސީން ނެރެފައިވާ ޚާއްސަ ދެންނެވުމެއްގައި ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 5، 6 އަދި 7 ވަނަ ދުވަހު ކޮލަމްބޯގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާ ތަކެއް ކުރުމަށް އިއުލާން ކުރެވިފައިވާތީ އެ ދުވަސްތަކުގައި ދިވެހިން ނިކުމެ އުޅޭއިރު ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް މެނުވީ މީހުން ބައިބޯވާ ތަންތަނަށް ނިދިއުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް މިދުވަސްތަކުގައި ޓްރެފިކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބުރޫއެރުން އެކަށީގެންވާތީ ތަންތަނަށް ދާނަމަ ދުރާލައި ދަތުރު ފެއްޓުމަށްވެސް ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވާ ނަމަ އެމްބަސީގެ ހޮޓްލައިން 0768096660 ނަމްބަރަށް ގުޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

  

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް