22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ސްރީލަންކާ-ދިވެހިރާއްޖެ

ކޮލަމްބޯގައި މުޒާހަރާކުރާތީވެ ދިވެހިން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

  • ކޮޅުނބުގެ ބައެއް ހިސާބު ތަކުގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާ ތަކެއް ކުރުމަށް ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 02:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  5. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  6. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  7. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
  8. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު


ސްރީ ކަންކާގެ މަގުމަތި -- ގޫގުލް

ކޮލަމްބޯގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މުޒާހަރާކުރަން ނިންމާފައިވާތީ ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

އެމްބަސީން ނެރެފައިވާ ޚާއްސަ ދެންނެވުމެއްގައި ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 5، 6 އަދި 7 ވަނަ ދުވަހު ކޮލަމްބޯގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާ ތަކެއް ކުރުމަށް އިއުލާން ކުރެވިފައިވާތީ އެ ދުވަސްތަކުގައި ދިވެހިން ނިކުމެ އުޅޭއިރު ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް މެނުވީ މީހުން ބައިބޯވާ ތަންތަނަށް ނިދިއުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް މިދުވަސްތަކުގައި ޓްރެފިކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބުރޫއެރުން އެކަށީގެންވާތީ ތަންތަނަށް ދާނަމަ ދުރާލައި ދަތުރު ފެއްޓުމަށްވެސް ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވާ ނަމަ އެމްބަސީގެ ހޮޓްލައިން 0768096660 ނަމްބަރަށް ގުޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

  

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް