23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ކަންނެލި ދޯނި ދައްކައިފި މީހަކަށް އެ ދޯނި ހަދިޔާ ކުރާނަން: ޝެއިޚް އިލްޔާސް

  • އެމަނިކުފާނު ބަދުނާމުކުރުމުގެގޮތުން ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެވާހަކަ ދައްކާކަމަށް ވިދާޅުވި
  • އެ ތުހުމަތުތައް ބަލައި ނުގަންނަކަމަށް ވިދާޅުވި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 00:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ކަންނެލި ދޯނި ދައްކައިފި މީހަކަށް އެ ދޯނި ހަދިޔާ ކުރާނެކަމަށް ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކަންނެލި ދޯންޏެއް އެމަނިކުފާނަށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ މަޝްހޫރު ވާހަކަ ފުރަތަމަފަހަރަށް މީޑިއާއަށް ތިލަކުރައްވަމުން ފުވައްމުލަކުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ކަންނެލި ދޯނި ދައްކައިފި މީހަކަށް އެ ދޯނި ހަދިޔާ ކުރާނެކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ މިތުހުމަތަށް ހިތާމަކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނު ބަދުނާމުކުރުމުގެގޮތުން ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެވާހަކަ ދައްކާހަދާކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް އިލްމުވެރިންވެސް އެބޭފުޅާ ބަދުނާމުކޮށް ވާހަކަދެއްކިކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސްމީހަކާއިމެދު ހިތްބަރު ކަމެއްނެތްކަމަށާއި، އެހެނަސް އެ ތުހުމަތުތައް ބަލައި ނުގަންނަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"މީސްތަކުންގެ އަބުރު ކަތިލުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯސްކަމެއް. މީހަކު އަޅުގަނޑުގާތު މިއަދުވެސް އެހި އެވާހަކަ. ނޯންނާނެ ދޯންޏެއް. ދޯނި ދެއްކި މީހަކަށް އެ ހަދިޔާ ކުރާނަން" ޝެއިޚް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝެއިޚް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަށް ބޮޑެތި އަދަދު ތަކުން އެކި ފަހަރުމަތިން ރިޝްވަތު ހުށައެޅުނުކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތައްކޮށް ބްލެކްމެއިލް ކުރުމަށްވެސް ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް