17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އުތުރަހަޅަ
11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ބޮލީވުޑް

ސައިފް އާއި ކަރީނާ ދަރިފުޅާއިއެކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ ސޮނެވާފުށިގައި

  • ސައިފްގެ އާއިލާ އާއި އެކު ކޮއްކޮ ސޯހާގެ އާއިލާވެސް ސޮނެވާގައި ދަނީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 00:01 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ސައިފް އަލި ޚާން ކަރީނާ ކަޕޫރު އަދި ތައިމޫރު އަލި ޚާން -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިންކަމަށްވާ ސައިފް އަލީ ޚާން އާއި އަންހެނުން ކަރީނާ ކަޕޫރު, ދަރިފުޅު ތައިމޫރު އަލީ ޚާން އާއި އެކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ ސޮނެވާފުށީ ރިސޯޓްގަ އެވެ.

ސައިފް އާއި ކަރީނާއާއެކު، ސައިފްގެ ކޮއްކޮ ސޯހާ އަލީ ޚާން އޭނާގެ ފިރިމީހާ ކުނާލް ކެއްމޫ އާއި އަންހެން ދަރިފުޅު އިނާޔާ ވެސް ދަނީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންނެވެ. 

މި އެންމެން އެކުގައި މަޖާކޮށް ސޮނެވާފުށީ ރިސޯޓްގެ ރީތި ބީޗްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް ވަނީ އިންސްޓަގްރާމް ގައި ޝެއަރކޮށްފައެވ. ސޯހާ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ކުނާލް އާއި ކަރީނާ އާއި އެކު ތައުމޫރު އާއި އިނާޔާ ކުލަޖައްސަން ތިބި ފޮޓޯއެއްވެސް ވަނީ ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ރިސޯޓަށް ދިޔައިރު ސީޕްލޭންގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ފެންނަގޮތަށް މަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ވޯޓާ ވިލާގައި ތިބޭ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް ވަނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

ގިނަ ދުވަހަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ލަންޑަނަށް ގޮސްފައެވެ. ނަމަވެސް ސައިފް ވަނީ ނެޓް ފްލިކްސް އިން ދައްކާ އޭނާގެ ފުރަތަމަ ސީރީޒް "ސެކްރެޑް ގޭމްސް" ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އެނބުރި އައިސްފައެވެ. ލަންޑަންގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ކުރިން ތައުމޫރު އާއި އެކު އެދެމީހުންވަނީ ސްވިޒްލޭންޑްގައި ވެސް ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް