23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

ސައިފް އާއި ކަރީނާ ދަރިފުޅާއިއެކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ ސޮނެވާފުށިގައި

  • ސައިފްގެ އާއިލާ އާއި އެކު ކޮއްކޮ ސޯހާގެ އާއިލާވެސް ސޮނެވާގައި ދަނީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 00:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ސައިފް އަލި ޚާން ކަރީނާ ކަޕޫރު އަދި ތައިމޫރު އަލި ޚާން -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިންކަމަށްވާ ސައިފް އަލީ ޚާން އާއި އަންހެނުން ކަރީނާ ކަޕޫރު, ދަރިފުޅު ތައިމޫރު އަލީ ޚާން އާއި އެކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ ސޮނެވާފުށީ ރިސޯޓްގަ އެވެ.

ސައިފް އާއި ކަރީނާއާއެކު، ސައިފްގެ ކޮއްކޮ ސޯހާ އަލީ ޚާން އޭނާގެ ފިރިމީހާ ކުނާލް ކެއްމޫ އާއި އަންހެން ދަރިފުޅު އިނާޔާ ވެސް ދަނީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންނެވެ. 

މި އެންމެން އެކުގައި މަޖާކޮށް ސޮނެވާފުށީ ރިސޯޓްގެ ރީތި ބީޗްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް ވަނީ އިންސްޓަގްރާމް ގައި ޝެއަރކޮށްފައެވ. ސޯހާ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ކުނާލް އާއި ކަރީނާ އާއި އެކު ތައުމޫރު އާއި އިނާޔާ ކުލަޖައްސަން ތިބި ފޮޓޯއެއްވެސް ވަނީ ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ރިސޯޓަށް ދިޔައިރު ސީޕްލޭންގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ފެންނަގޮތަށް މަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ވޯޓާ ވިލާގައި ތިބޭ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް ވަނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

ގިނަ ދުވަހަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ލަންޑަނަށް ގޮސްފައެވެ. ނަމަވެސް ސައިފް ވަނީ ނެޓް ފްލިކްސް އިން ދައްކާ އޭނާގެ ފުރަތަމަ ސީރީޒް "ސެކްރެޑް ގޭމްސް" ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އެނބުރި އައިސްފައެވެ. ލަންޑަންގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ކުރިން ތައުމޫރު އާއި އެކު އެދެމީހުންވަނީ ސްވިޒްލޭންޑްގައި ވެސް ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް