14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ބޮލީވުޑް

ސައިފް އާއި ކަރީނާ ދަރިފުޅާއިއެކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ ސޮނެވާފުށިގައި

  • ސައިފްގެ އާއިލާ އާއި އެކު ކޮއްކޮ ސޯހާގެ އާއިލާވެސް ސޮނެވާގައި ދަނީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 00:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  4. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  5. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  6. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ އިސްލާހު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހަޅާނަން: ބޮޗޭ
  7. ވެލެޒިނީ ހައްޔަރު ކޮށްފި
  8. ބަޖެޓްގައި ފްލެޓް މަޝްރޫއުގެ ވާހަކައެއް ނެތް، ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓަކަށް ވިސްނަނީ!


ސައިފް އަލި ޚާން ކަރީނާ ކަޕޫރު އަދި ތައިމޫރު އަލި ޚާން -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިންކަމަށްވާ ސައިފް އަލީ ޚާން އާއި އަންހެނުން ކަރީނާ ކަޕޫރު, ދަރިފުޅު ތައިމޫރު އަލީ ޚާން އާއި އެކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ ސޮނެވާފުށީ ރިސޯޓްގަ އެވެ.

ސައިފް އާއި ކަރީނާއާއެކު، ސައިފްގެ ކޮއްކޮ ސޯހާ އަލީ ޚާން އޭނާގެ ފިރިމީހާ ކުނާލް ކެއްމޫ އާއި އަންހެން ދަރިފުޅު އިނާޔާ ވެސް ދަނީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންނެވެ. 

މި އެންމެން އެކުގައި މަޖާކޮށް ސޮނެވާފުށީ ރިސޯޓްގެ ރީތި ބީޗްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް ވަނީ އިންސްޓަގްރާމް ގައި ޝެއަރކޮށްފައެވ. ސޯހާ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ކުނާލް އާއި ކަރީނާ އާއި އެކު ތައުމޫރު އާއި އިނާޔާ ކުލަޖައްސަން ތިބި ފޮޓޯއެއްވެސް ވަނީ ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ރިސޯޓަށް ދިޔައިރު ސީޕްލޭންގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ފެންނަގޮތަށް މަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ވޯޓާ ވިލާގައި ތިބޭ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް ވަނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

ގިނަ ދުވަހަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ލަންޑަނަށް ގޮސްފައެވެ. ނަމަވެސް ސައިފް ވަނީ ނެޓް ފްލިކްސް އިން ދައްކާ އޭނާގެ ފުރަތަމަ ސީރީޒް "ސެކްރެޑް ގޭމްސް" ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އެނބުރި އައިސްފައެވެ. ލަންޑަންގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ކުރިން ތައުމޫރު އާއި އެކު އެދެމީހުންވަނީ ސްވިޒްލޭންޑްގައި ވެސް ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް