17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ދިއްދޫގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރަކާއި، އެކްޓިވިިސްޓަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  • އެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 3 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 22:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  7. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު
  8. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި


އިބޫއާއެކު ދިއްދޫގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރު އަބްދުﷲ ވަހީދު، އޭނާގެ އިތުރުން އެކްޓިވިސްޓަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި -- ޓްވިޓަރ

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ދިއްދޫގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރަކާއި، އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓައަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. 

އެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ. އަދި ފުލުހުން ވަނީ ކޯޓު އަމުރާއެކު ދިއްދޫ އެމްޑީޕީ އޮފީހަށްވެސްވަދެފަ އެވެ. 

ކޯޓު އަމުރާއެކު ދިއްދޫއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، އެ ރަށުގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރެއްކަމަށްވާ އަބްދުﷲ ވަހީދާއި، އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވެސްޓް އަލީ ހާޝިމް (ސްމިތް) ވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ދިއްދޫ އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ނައީމް ވިދާޅުވީ ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެ މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ވެރިންނާއި އާދީއްތަ ދުވަހު ޖެހުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންކަމަށެވެ. 

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމްޑީޕީގެ އޮފީހަށް ޕިކަޕަކުން ތަކެތި ބާލަނިކޮށް ޕީޕީއެމްގެ އިސް ވެރިން ކާރެއްގައި އައިސް ވަރަށް ހުތުރު ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށާއި އެ މީހުން ވަނީ އެ ޕިކަޕު އެތަނުން ވަގުތުން ވަގުތަށް ނެގުމަށް އަންގާފައިކަމަށް ނައީމް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ޕިކަޕު ނުނެގެނީސް، އެ މީހުންގެ ކާރު ނިއްވާލުމަށްފަހު ވަނީ އެ މީހުންނާއެކު ގެނައި ލައުޑް ސްޕީކަރުތަކެއް އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ތެރެއަށް ވައްދާ، ޕީޕީއެމްގެ ލަވަތައް ޖަހަން ފަށާފައި ކަމަށާއި، އެ ކަމުގައި އުޅުނީ ފެނަކައިގެ ރީޖަނަލް މެނޭޖަރު އަބްދުﷲ ޝުޖާއުއާއި އެ ރަށު ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރަކާއި އަދިވެސް އިތުރު ދެ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވެސް ނައީމް ތުހުމަތުކުރެއްވި އެވެ. 

އެ މީހުންތައް އެތަނުން ނެރެފައި ވަނީ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްގެން ކަމަށް ވެސް ނައީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނައީމް ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްގެ އިސްވެރިން އަދިވެސް ދަނީ އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުން ހައްޔަރުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ބިރު ދައްކަމުންކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އެންމެ ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ކުރިމަގުގައި އެއަދަދު ބޮޑުވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފައި ކަމަށްވެސް ނައީމް ވިދާޅުވި އެވެ. 

މިކަމާއި ގުޅެގޮތުން ފުލުހުންގެ ބަހެއް ލިބޭގޮތް ވަނީ ނުވެފަ އެވެ. 

ދިއްދޫ އެމްޑީޕީ އެކްޓިވިސްޓުންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، ރިޔަސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މި ހަފްތާގައި ދިއްދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް