21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ފުލުހުންނަށް ތައުރީފު ކުރައްވަމުން، ހުވަދޫ ދަތުރުފުޅު އިބޫ ނިންމަވާލައްވައިފި

 • މީހުން ދިރިއުޅޭ 18 ރަށަކަށް އިބޫ ވަޑައިގެންނެވި
 • އިބޫގެ ދަތުރަށް ހާއްސަވެފައި ތިބީ ފުލުހުންގެ ވަކި ޓީމެއް
 • ދެ ރަށެއްގައިފުލުހުންނަށް ތައުރީފު ކުރެއްވި
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 3 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 17:19 | |

މަގުބޫލް

 1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
 2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
 3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
 4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
 5. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
 6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
 7. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް
 8. ބެގް، ބޮރޯ އޯރ ސްޓީލް


އިބޫގެ ހުވަދު ދަތުރުފުޅުގެ އަމަން ބެލެހެއްޓެވުމަށްޓަކާ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- އަވަސް

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ހުވަދޫ އަތޮޅުގެ 18 ރަށަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ފުލުހުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައި، ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް ތައުރީފު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އިބޫ ފެއްޓެވި ހުވަދޫ ދަތުރުފުޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވަޑައިގެންނެވި ދަތުރުފުޅު ނިންމާލެއްވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު، މަޑަވެލިންނެވެ.

މަޑަވެލީގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގަންނަވާ ރަށްތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމަށްޓަކާ އެހީތެރިވި ފުލުހުންނަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާ ކަމަށާއި ފުލުހުން އަދާކޮށްފައި ވަނީ އެބޭފުޅުންގެ ދައުރު ކަމަށެވެ. ދެ ރަށެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިބޫ ވަނީ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް ތައުރީފު ކުރައްވާފައެވެ. އެއީ ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ހުވަދޫ ބޮޑު ޖަލްސާގައްޔާއި މަޑަވެލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައެވެ.

އިބޫ ހުވަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންނެވި ރަށްތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވީ 30 ވަރަކަށް ފުލުހުންނެވެ. ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން (އެސްއޯ)ގެ ފުލުހުން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެ ޓީމުން ވަނީ އިބޫ ވަޑައިގެންނެވި ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ. އެގޮތުން ހުވަދޫގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް އިބޫ ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން އެ ފުލުހުން ވަނީ އެ ރަށްތަކަށް އަރައި، ހަމަނުޖެހުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަންކަން ހުއްޓުވާފައެވެ. އެގޮތުން އިބޫ ވަޑައިގަންނަވާ ވަގުތު ޖަގަހަތަކުން ލަވަ ޖެހުން ހުއްޓުވައި، ޕީޕީއެމް ޖަހަގަތަކުން މީހުން ނުކުމެ، އިބޫގެ ދަތުރުޅަށް ހުރަސް އަޅާފާނެތީ ބައެއް މަގުތައް ބަންދުކޮށް ކޯޑަންކޮށްފައިވެއެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ އެކު ހުވަދޫއަށް އިބޫ ފެއްޓެވި ހަތަރު ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅުގައި ގއ. އަތޮޅުގެ ނުވަ ރަށަކަށާއި ގދ. އަތޮޅުގެ ނުވަ ރަށަކަށް ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. ހުވަދޫގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް އިބޫ ވަޑައިގެންނެވިއިރު، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ދެން ވަޑައި ނުގަންނަވާ ހަމައެކަނި އަތޮޅަކީ ހއ. އަތޮޅެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ވޯލް

3 ހަފްތާކުރިން

ޔާމީނަށް ތާއީދު އެންމެ ބޮޑަށް ނެތް ރަށްތަކުގައި ޑްރާމާއެއް ޖެއްސީ. ޔާމީނު އަރާއިރު އެމްޑީޕީ ހަރުގެތއަށް ބަންދުކުރާތީ. އޭގެ ބަދަލުގައި މީހުންނެތް ޕީޕީއެމް ގެ ޖަގަހަތައް ބަންދުކުރީ.

2
1