22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ޖޭމްސް ޑޯރިސް

އިނގިރޭސި ސަފީރު ރާއްޖެޓީވީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

  • ރާއްޖެޓީވީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތްވަނީ ބައްލަވާލައްވާފައި
ހައްވާ މުހައްމަދު | @hawwimd

| 3 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 16:57 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  4. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ޖޭމްސް ޑޯރިސް ރާއްޖެޓީވީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ: ހައްވާ މުހައްމަދު

އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށާއި ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޖޭމްސް ޑޯރިސް ރާއްޖެޓީވީއަށް ހޯމަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ މުވައްޒިފުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަފީރުގެ ވަރަށް ޚާއްސަ އިންޓަރވިއުއެއް ރާއްޖެޓީވީއަށް ވަނީ ދެއްވާފާއެވެ.

އިނގިރޭސި ސަފީރު ރާއްޖެޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައިވާއިރު، ދާދިފަހުން އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ސަފީރު އަތުލް ކޭޝަޕް، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ދައުރު ނިމުމާއި ގުޅިގެން އެނބުރި ޤައުމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ރާއްޖެޓީވީއަށް ވަޑައިގެން ރާއްޖެޓީވީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް