19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ޖޭމްސް ޑޯރިސް

އިނގިރޭސި ސަފީރު ރާއްޖެޓީވީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

  • ރާއްޖެޓީވީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތްވަނީ ބައްލަވާލައްވާފައި
ހައްވާ މުހައްމަދު | @hawwimd

| 3 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 16:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  2. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވަދާކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  3. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  6. މިހާރުގެ 7 މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި
  7. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  8. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި


ޖޭމްސް ޑޯރިސް ރާއްޖެޓީވީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ: ހައްވާ މުހައްމަދު

އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށާއި ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޖޭމްސް ޑޯރިސް ރާއްޖެޓީވީއަށް ހޯމަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ މުވައްޒިފުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަފީރުގެ ވަރަށް ޚާއްސަ އިންޓަރވިއުއެއް ރާއްޖެޓީވީއަށް ވަނީ ދެއްވާފާއެވެ.

އިނގިރޭސި ސަފީރު ރާއްޖެޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައިވާއިރު، ދާދިފަހުން އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ސަފީރު އަތުލް ކޭޝަޕް، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ދައުރު ނިމުމާއި ގުޅިގެން އެނބުރި ޤައުމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ރާއްޖެޓީވީއަށް ވަޑައިގެން ރާއްޖެޓީވީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް