14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ޖޭމްސް ޑޯރިސް

އިނގިރޭސި ސަފީރު ރާއްޖެޓީވީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

  • ރާއްޖެޓީވީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތްވަނީ ބައްލަވާލައްވާފައި
ހައްވާ މުހައްމަދު | @hawwimd

| 3 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 16:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  4. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  5. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  6. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  7. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ އިސްލާހު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހަޅާނަން: ބޮޗޭ
  8. ރައީސް ޔާމީނާއި ވަޒީރުން ޖުމްޙޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަޑައިނުގަތުމުން ރައީސް މައުމޫން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ


ޖޭމްސް ޑޯރިސް ރާއްޖެޓީވީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ: ހައްވާ މުހައްމަދު

އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށާއި ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޖޭމްސް ޑޯރިސް ރާއްޖެޓީވީއަށް ހޯމަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ މުވައްޒިފުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަފީރުގެ ވަރަށް ޚާއްސަ އިންޓަރވިއުއެއް ރާއްޖެޓީވީއަށް ވަނީ ދެއްވާފާއެވެ.

އިނގިރޭސި ސަފީރު ރާއްޖެޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައިވާއިރު، ދާދިފަހުން އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ސަފީރު އަތުލް ކޭޝަޕް، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ދައުރު ނިމުމާއި ގުޅިގެން އެނބުރި ޤައުމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ރާއްޖެޓީވީއަށް ވަޑައިގެން ރާއްޖެޓީވީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް