20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ޖޭމްސް ޑޯރިސް

އިނގިރޭސި ސަފީރު ރާއްޖެޓީވީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

  • ރާއްޖެޓީވީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތްވަނީ ބައްލަވާލައްވާފައި
ހައްވާ މުހައްމަދު | @hawwimd

| 3 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 16:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ޖޭމްސް ޑޯރިސް ރާއްޖެޓީވީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ: ހައްވާ މުހައްމަދު

އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށާއި ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޖޭމްސް ޑޯރިސް ރާއްޖެޓީވީއަށް ހޯމަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ މުވައްޒިފުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަފީރުގެ ވަރަށް ޚާއްސަ އިންޓަރވިއުއެއް ރާއްޖެޓީވީއަށް ވަނީ ދެއްވާފާއެވެ.

އިނގިރޭސި ސަފީރު ރާއްޖެޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައިވާއިރު، ދާދިފަހުން އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ސަފީރު އަތުލް ކޭޝަޕް، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ދައުރު ނިމުމާއި ގުޅިގެން އެނބުރި ޤައުމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ރާއްޖެޓީވީއަށް ވަޑައިގެން ރާއްޖެޓީވީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް