19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ތެލުގެ ވަގުވިޔަފާރި

ރައީސް ޔާމީނާ ގުޅުންހުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު!

 • ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެލުގެ ވަގުވިޔަފާރީގެ ތުހުމަތު ވަނީ ކުރެވިފައި
 • ދާދިފަހުން ރާއްޖޭގެ ދިދަ ޖެހި ބޯޓެއް އުތުރު ކޮރެއާއަށް ތެލުގެ ޑީލެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ވެސް ވަނީ ފެންމަތި ވެފައި
 • ތެލުގެ ވަގުވިޔަފާރީގެ މައްސަލަ ވަނީ އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅާފައި: އެމްޑީޕީ
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 3 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 14:12 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
 2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
 3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
 4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
 5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
 6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
 7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
 8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


އެމްޑީޕީން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަރެއް -- އެމްޑީޕީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ގުޅުންހުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ތެލުގެ ވަގުވިޔަފާރީގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް އެމްޑީޕީން ހޯމަ ދުވަހު ހަވީރު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:30 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ، ރައީސް ޔާމީނާ ގުޅުންހުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ތެލުގެ ވަގުވިޔަފާރީގެ މައްސަލައިގަ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވަގުވިޔަފާރި ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް ޔަމީން އެސްޓީއޯގެ ޗެއާރމަނަކަށް ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެވެ. އެސްޓީއޯއަކީ ރާއްޖެއަށް ތެޔޮ އެތެރެކުރާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުޏެވެ. 

އެމައްސަލަ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ތަހުގީގު ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރު ބަދަލުކޮށް، ވެރިކަމަށް އަރާ ވަޑައިގެންނެވި ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އެ ތަހުގީގު ހުއްޓުވާފަ އެވެ. އެތަހުގީގު ހުއްޓާލަން ޖެހުމާގުޅިގެން ދައުލަތުން 10 މިލިއަން ޑޮލަރު އެ ތަހުގީގު ކުރަމުންދިޔަ ކުންފުންޏަށް ދައްކަން ޖެހުނުކަމަށް ވެއެވެ. 

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެލުގެ ވަގުވިޔަފާރީގެ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާއިރު، ދާދިފަހުން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިދަ ޖެހި ބޯޓަކުން އުތުރު ކޮރެއާގެ ބޯޓަކަށް ތެޔޮކަމަށް ބެލެވޭ ވިޔަފާރީގެ "ޑީލް"ތަކެއް ހަދާފަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް