18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ތެލުގެ ވަގުވިޔަފާރި

ރައީސް ޔާމީނާ ގުޅުންހުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު!

 • ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެލުގެ ވަގުވިޔަފާރީގެ ތުހުމަތު ވަނީ ކުރެވިފައި
 • ދާދިފަހުން ރާއްޖޭގެ ދިދަ ޖެހި ބޯޓެއް އުތުރު ކޮރެއާއަށް ތެލުގެ ޑީލެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ވެސް ވަނީ ފެންމަތި ވެފައި
 • ތެލުގެ ވަގުވިޔަފާރީގެ މައްސަލަ ވަނީ އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅާފައި: އެމްޑީޕީ
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 3 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 14:12 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
 2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
 3. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
 4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
 5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
 6. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
 7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
 8. މާދަމާ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ


އެމްޑީޕީން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަރެއް -- އެމްޑީޕީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ގުޅުންހުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ތެލުގެ ވަގުވިޔަފާރީގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް އެމްޑީޕީން ހޯމަ ދުވަހު ހަވީރު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:30 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ، ރައީސް ޔާމީނާ ގުޅުންހުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ތެލުގެ ވަގުވިޔަފާރީގެ މައްސަލައިގަ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވަގުވިޔަފާރި ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް ޔަމީން އެސްޓީއޯގެ ޗެއާރމަނަކަށް ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެވެ. އެސްޓީއޯއަކީ ރާއްޖެއަށް ތެޔޮ އެތެރެކުރާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުޏެވެ. 

އެމައްސަލަ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ތަހުގީގު ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރު ބަދަލުކޮށް، ވެރިކަމަށް އަރާ ވަޑައިގެންނެވި ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އެ ތަހުގީގު ހުއްޓުވާފަ އެވެ. އެތަހުގީގު ހުއްޓާލަން ޖެހުމާގުޅިގެން ދައުލަތުން 10 މިލިއަން ޑޮލަރު އެ ތަހުގީގު ކުރަމުންދިޔަ ކުންފުންޏަށް ދައްކަން ޖެހުނުކަމަށް ވެއެވެ. 

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެލުގެ ވަގުވިޔަފާރީގެ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާއިރު، ދާދިފަހުން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިދަ ޖެހި ބޯޓަކުން އުތުރު ކޮރެއާގެ ބޯޓަކަށް ތެޔޮކަމަށް ބެލެވޭ ވިޔަފާރީގެ "ޑީލް"ތަކެއް ހަދާފަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް