17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 05 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ހޮލީވުޑް

ޑެނިއަލް ކްރެއިގް އާއި ރޭޗަލް ވައިޒް ފުރަތަމަ ދަރިފުޅަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި

  • މި ދެމީހުންގެ އަލަތު ދަރިފުޅަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު
  • ބަލިވެ އިންކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 3 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 11:51 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. މާދަމާ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ


ޑެނިއަލް ކްރެއިގް އާއި ރޭޗަލް ވައިޒް -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ހޮލީވުޑްގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ޑެނިއަލް ކްރެއިގް އާއި ރޭޗަލް ވައިޒް އަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ.

މި ދެމީހުންގެ އަލަތު ދަރިފުޅަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

"ޖޭމްސް ބޮންޑް"ގެ ރޯލް ކުޅޭ އުމުރުން 50 އަހަރުގެ ތަރި ކްރެއިގް  އަދި އޮސްކާ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައިވާ އުމުރުން 48 އަހަރުގެ ވައިޒް ބަލިވެ އިންކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ މި އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ޒާތީ ދިރިއުޅުން ސިއްރުކޮށްގެން އުޅޭ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރާ މި ދެ ތަރިން 2011 ވަނަ އަހަރު ކައިވެނި ކޮށްފައިވާއިރު މި ޖޯޑަށް ކުރީގެ ގުޅުންތަކަށް ވަނީ ކުދިން ލިބިފައެވެ

ކްރެއިގް އާއި އެކްޓަރ ފިއޯނާ ލައުޑޮން އަށް 26 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިފައިވެއެވެ. ވައިޒްއާއި ހޮލީވުޑް ޑައިރެކްޓަރ ޑެރަން އަރޮނޮފްސްކައި އަށް ވަނީ 12 އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިއަކު ލިބިފައެވެ.

މި ދެރަތިންގެ ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު  ކްރެއިގް ދެން ފެނިގެންދާނީ "ބޮންޑް25" އިންނެވެ.

ވައިޒް އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ރޮމޭންޓިކް ޑްރާމާ "ޑިސްއޮބީޑިއަންސް" އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް