20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ހޮލީވުޑް

ޑެނިއަލް ކްރެއިގް އާއި ރޭޗަލް ވައިޒް ފުރަތަމަ ދަރިފުޅަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި

  • މި ދެމީހުންގެ އަލަތު ދަރިފުޅަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު
  • ބަލިވެ އިންކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 3 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 11:51 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  3. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފާށާނަން: އިބޫ


ޑެނިއަލް ކްރެއިގް އާއި ރޭޗަލް ވައިޒް -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ހޮލީވުޑްގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ޑެނިއަލް ކްރެއިގް އާއި ރޭޗަލް ވައިޒް އަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ.

މި ދެމީހުންގެ އަލަތު ދަރިފުޅަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

"ޖޭމްސް ބޮންޑް"ގެ ރޯލް ކުޅޭ އުމުރުން 50 އަހަރުގެ ތަރި ކްރެއިގް  އަދި އޮސްކާ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައިވާ އުމުރުން 48 އަހަރުގެ ވައިޒް ބަލިވެ އިންކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ މި އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ޒާތީ ދިރިއުޅުން ސިއްރުކޮށްގެން އުޅޭ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރާ މި ދެ ތަރިން 2011 ވަނަ އަހަރު ކައިވެނި ކޮށްފައިވާއިރު މި ޖޯޑަށް ކުރީގެ ގުޅުންތަކަށް ވަނީ ކުދިން ލިބިފައެވެ

ކްރެއިގް އާއި އެކްޓަރ ފިއޯނާ ލައުޑޮން އަށް 26 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިފައިވެއެވެ. ވައިޒްއާއި ހޮލީވުޑް ޑައިރެކްޓަރ ޑެރަން އަރޮނޮފްސްކައި އަށް ވަނީ 12 އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިއަކު ލިބިފައެވެ.

މި ދެރަތިންގެ ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު  ކްރެއިގް ދެން ފެނިގެންދާނީ "ބޮންޑް25" އިންނެވެ.

ވައިޒް އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ރޮމޭންޓިކް ޑްރާމާ "ޑިސްއޮބީޑިއަންސް" އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް