17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ޝެއިޚް އަލީ ޒައިދު

ޝެެއިޚް އިލްޔާސާއި އިޔާޒަށް މި ސަރުކާރުން އޮފާ ދިން، ކުރެއްވީ އިންކާރު: ޝެއިޚް އަލީ ޒައިދު

  • ތަހުގީގު ކުރަންވީ ލިބޭ މުސާރައާއި ނުބައްދަލު ފްލެޓާ އެހެން އެއްޗެހި ގަންނަ މީހުން
  • މަގާމަކަށް އަދި މުދަލަކަށް ޝެއިޚް އިލްޔާސާއި ޑރ. އިޔާޒު ނުވިކޭނެ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 3 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 11:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި


ޝެއިޚް އަލީ ޒައިދު -- ފޭސްބުކް

ދީނީ ދެ އިލްމުވެރިން ކަމަށްވާ ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސައިނާއި ޝެއިޚް ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒަށް މިސަރުކާރުން އޮފާ ދެއްވި ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެ އޮފާތަކަށް އިންކާރު ކުރެއްވި ކަމަށް ޝެއިޚް އަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝެއިޚް އިލްޔާސާއި އިޔާޒުގެ އަބުރު ކަތިލަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެ ޒައިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެ ދެ ބޭފުޅުންނަކީ ވަރަށް ގާތުން ދަންނަ ދެ ބޭފުޅުންކަމަށާއި މަގާމަކަށް އަދި މުދަލަކަށް އެދެބޭފުޅުން ނުވިކޭނެ ކަމަށެވެ. އެ ޔަގީންކަން ދެއްވާކަމަށާއި އޭނާއަށް އެނގިގެންވެސް އެދެބޭފުޅުންނަށް އޮފާ އައި ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަކަންތައްތަކަށް ކުރެއްވީ އިންކާރު ކަމަށް ޝެއިޚް ޒައިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އައްޑޫ ސިޓީގައި އިލްޔާސް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ލީޑަރު ގޮވާލައްވާފައިވަނިކޮށް ޝެއިޚް ޒައިދު ކުރެއްވި އެހެން ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ތަހުގީގު ކުރަންވީ ލިބޭ މުސާރައާއި ނުބައްދަލު ފްލެޓާ އެހެން އެއްޗެހި ގަންނަ މީހުން ކަމަށެވެ. އެކަހަލަ މީހުންގެ އަދަބެއް ސަދަބެއް ނެތް ކަމަށާއި ހެޔޮ އެއްޗެއް މީހަކު ބުނާ އިރަށް އެމީހަކު ނޮޅައިގެން ކައި ހަދާ ކަމަށެވެ. އެ ކަހަލަ މީހުން ލާރި ހޯދަނީ ކިހިނެއްކަން ބަލާނެ މީހަކު ނެތުމުން އަޖައިބުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ޑރ.އިޔާޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެ ފާޑު ކިއުންތަކަށް އަޅާ ނުލެއްވުމަށާއި ހައްގު ބަސް ބުނާ މީހުން ދެކެ އަބަދު ވެސް ރުޅި އައިސް އެ މީހުންގެ އަގު ވައްޓާލަން އުޅޭ ބަޔަކު އުޅޭނެ ކަމަށެވެ. އިޔާޒު ވަނީ އިލްޔާސްއާއި މެދު ހީލަތްތެރި ރޭވުންތައް ރާވާ، ހައްޔަރު ކުރަން ގޮވާލާ ފަރާތްތަކުގެ ވަކިތަކުން އިލްޔާސް ސަލާމަތްކޮށް ދެއްވުން އެދި ދުއާ ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް