17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ޝެއިޚް އަލީ ޒައިދު

ޝެެއިޚް އިލްޔާސާއި އިޔާޒަށް މި ސަރުކާރުން އޮފާ ދިން، ކުރެއްވީ އިންކާރު: ޝެއިޚް އަލީ ޒައިދު

  • ތަހުގީގު ކުރަންވީ ލިބޭ މުސާރައާއި ނުބައްދަލު ފްލެޓާ އެހެން އެއްޗެހި ގަންނަ މީހުން
  • މަގާމަކަށް އަދި މުދަލަކަށް ޝެއިޚް އިލްޔާސާއި ޑރ. އިޔާޒު ނުވިކޭނެ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 3 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 11:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  7. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު
  8. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި


ޝެއިޚް އަލީ ޒައިދު -- ފޭސްބުކް

ދީނީ ދެ އިލްމުވެރިން ކަމަށްވާ ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސައިނާއި ޝެއިޚް ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒަށް މިސަރުކާރުން އޮފާ ދެއްވި ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެ އޮފާތަކަށް އިންކާރު ކުރެއްވި ކަމަށް ޝެއިޚް އަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝެއިޚް އިލްޔާސާއި އިޔާޒުގެ އަބުރު ކަތިލަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެ ޒައިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެ ދެ ބޭފުޅުންނަކީ ވަރަށް ގާތުން ދަންނަ ދެ ބޭފުޅުންކަމަށާއި މަގާމަކަށް އަދި މުދަލަކަށް އެދެބޭފުޅުން ނުވިކޭނެ ކަމަށެވެ. އެ ޔަގީންކަން ދެއްވާކަމަށާއި އޭނާއަށް އެނގިގެންވެސް އެދެބޭފުޅުންނަށް އޮފާ އައި ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަކަންތައްތަކަށް ކުރެއްވީ އިންކާރު ކަމަށް ޝެއިޚް ޒައިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އައްޑޫ ސިޓީގައި އިލްޔާސް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ލީޑަރު ގޮވާލައްވާފައިވަނިކޮށް ޝެއިޚް ޒައިދު ކުރެއްވި އެހެން ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ތަހުގީގު ކުރަންވީ ލިބޭ މުސާރައާއި ނުބައްދަލު ފްލެޓާ އެހެން އެއްޗެހި ގަންނަ މީހުން ކަމަށެވެ. އެކަހަލަ މީހުންގެ އަދަބެއް ސަދަބެއް ނެތް ކަމަށާއި ހެޔޮ އެއްޗެއް މީހަކު ބުނާ އިރަށް އެމީހަކު ނޮޅައިގެން ކައި ހަދާ ކަމަށެވެ. އެ ކަހަލަ މީހުން ލާރި ހޯދަނީ ކިހިނެއްކަން ބަލާނެ މީހަކު ނެތުމުން އަޖައިބުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ޑރ.އިޔާޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެ ފާޑު ކިއުންތަކަށް އަޅާ ނުލެއްވުމަށާއި ހައްގު ބަސް ބުނާ މީހުން ދެކެ އަބަދު ވެސް ރުޅި އައިސް އެ މީހުންގެ އަގު ވައްޓާލަން އުޅޭ ބަޔަކު އުޅޭނެ ކަމަށެވެ. އިޔާޒު ވަނީ އިލްޔާސްއާއި މެދު ހީލަތްތެރި ރޭވުންތައް ރާވާ، ހައްޔަރު ކުރަން ގޮވާލާ ފަރާތްތަކުގެ ވަކިތަކުން އިލްޔާސް ސަލާމަތްކޮށް ދެއްވުން އެދި ދުއާ ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް