22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އެމްއެންޑީއެފް

އެމްއެންޑީއެފުން ވެސް ބްރިޖްމަތީ ދުވެފި

  • އަންނަ އޮކްޓޯބަރ 8 އިން 14 އަށް ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޫރުގައި ބާއްވާ ޓްރައިނަކަށް ފަރިތަކުރުމުގެ ގޮތުން
  • 11 ކިލޯ މީޓަރަށް ދުވެފައިވޭ
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 3 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 10:11 | |

މަގުބޫލް

  1. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  7. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


އެމްއެންޑީއެފްގެ ސިފައިން ބްރިޖްމަތީ ދުވަނީ -- އެމްއެންޑީއެފް

އެމްއެންޑީއެފްގެ ޓްރެއިންނެއްގައި ބައިވެރިވާ ސިފައިންތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ދުވުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮއްސިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ޕާކިސްތާނު އާމީން ބާއްވާ، "ޕާކިސްތާން އާމީ ފިޒިކަލް އެޖިލިޓީ އެންޑް ކޮމްބެޓް އެފިޝެންސީ ސިސްޓަމް (ޕޭސަސް)" މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ސިފައިންގެ ޓީމުން "ދާލަން ދުވުން – 01" ނަމުގައި 11 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުމެއް ސިނަމާލެ ބުރިޖުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބޭއްވި އެ ދުވުމުގައި ސިފައިންގެ ޕޭސަސް ޓީމުގައި ހިމެނޭ 20 ބައިވެރިންގެ އިތުރުން މުދައްރިބުންނާއި ޓީމުގެ އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ޕޭސަސް ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން ބޭއްވި، އެ ދުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މާލޭގައި ހުންނަ ވެމްކޯ ސައިޓުން ފެށިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން އިރަށް ގޮސް ސިނަމާލެ ބުރިޖު މަތިން، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ހުރަސްކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް 2، ސަރަޙައްދުގެ ނިމޭ ހިސާބަށް ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

ޖުމްލަ 11.4 ކިލޯމީޓަރުގެ އެ ދުވުމުގައި ސިފައިންގެ ޕޭސަސް ޓީމުގެ ހުރިހާ ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، އެންމެ އަވަހަށް ނިންމި ބައިވެރިޔާ ދުވުން ނިންމާފައިވަނީ 40 މިނެޓުންނެވެ.

އަންނަ އޮކްޓޯބަރ 8 އިން 14 އަށް ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޫރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި ދިވެހި ސިފައިން، ބައިވެރިވާ މިއީ ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން 2016 ވަނަ އަހަރު އެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ، ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ދިވެހި ސިފައިންގެ ޓީމުން ނެރެދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް