17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އުތުރަހަޅަ
11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:01

ކަރަންޓް ކެނޑުން

ތުޅާދޫގައި ކަރަންޓް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

  • އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ 3:30 އިން ފެށިގެން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ވަނީ ކެނޑިފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 3 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 09:48 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ބ. ތުޅާދޫ -- ގޫގުލް

ބ. ތުޅާދޫގައި ކަރަންޓް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލް ބަންދު ކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ތުޅާދޫ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ 3:30 އިން ފެށިގެން އެރަށުން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލްގެ ހެނދުނު ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވަނީ އެރަށުގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ އިންޖީނު އޯވަރހޯލް ކުރަމުން ދާތީ ކަމަށް އަހުމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އާބާދީގައި 1500 އެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ތުޅާދޫގައި ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދަނީ 250 ކިލޯ ވޯލްޓްގެ ދެ ޖަނަރޭޓަރާއި 200 ކިލޯ ވޯލްޓްގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ކަމަށާއި އެތަނުން ޖަނަރޭޓަރެއް އޯވަރހޯލް ކުރަން ވެއްޖެ ނަމަ މުޅި ރަށުން ފަހެއް ނުވަތަ ހަ ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ކަނޑާލަން ޖެހޭ ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތުޅާދޫއަށް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ވަކި އިރެއް ނޭންގޭ ކަމަށް ފެނަކައިން ބުނެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އިސީ

5 މަސް ކުރިން

ތިޔަފެންނަނީ ތަރައްގީ ދެންތިބޭ އެންމެން ބާރައް އަތްޖަހަން

0
0