16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 04 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ބްރެޒިލް މިއުޒިއަމްގައި ރޯވުން

ބްރެޒިލްގެ 200 އަހަރުވީ ދާރުލްއާސާރެއްްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

  • މި  ދާރުލް އާސާރުގައި 20 މިލިއަން އައީޓަމެއް ހުރޭ
  • މި ދާރުލް އާސާރަށް 200 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މި އަހަރު
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 3 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 05:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  3. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  4. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  5. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  6. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  7. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ ތަހްގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް: ފުލުހުންގެ އިދާރާ
  8. ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި މީދާ ކޮށިތަކެއް!


މި  ދާރުލް އާސާރަކީ ޕޯޗުގަލްގެ ޝާހީ އާއިލާގެ ގެކޮޅުގެ ގޮތުގައި އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަނެއް -- ރޮއިޓަރސް

ބްރެޒިލްގެ ރިއޯ ޑި ޖެނިރޯގައި ހުންނަ އެ ގައުމުގެ ގައުމީ ދާރުލް އާސާރުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ. އެތަނަކީ އެގައުމުގައި ހުންނަ އެންމެ ޒަމާންވީ ސައިންފިކް އިންސްޓިޓިއުޝަނެވެ.

މި  ދާރުލްއާސާރުގައި 20 މިލިއަން އައިޓަމެއް ހުރެއެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ގްލޯބޯ ވެބްސައިޓުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ  ދާރުލްއާސާރަށް ޒިޔާރާތް ކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައި އޮތް ވަގުތުއެވެ.

ޕޯޗުގަލްގެ ޝާހީ އާއިލާގެ ގެކޮޅުގެ ގޮތުގައި އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މި ދާރުލް އާސާރަށް 200 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުއެވެ.

އެއްވެސް މީހަކަށް ހާނީއްކައެއް ވެފައިވާކަން މިހާތަނަށް ކަށަވަރުކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް