20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ބްރެޒިލް މިއުޒިއަމްގައި ރޯވުން

ބްރެޒިލްގެ 200 އަހަރުވީ ދާރުލްއާސާރެއްްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

  • މި  ދާރުލް އާސާރުގައި 20 މިލިއަން އައީޓަމެއް ހުރޭ
  • މި ދާރުލް އާސާރަށް 200 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މި އަހަރު
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 3 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 05:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


މި  ދާރުލް އާސާރަކީ ޕޯޗުގަލްގެ ޝާހީ އާއިލާގެ ގެކޮޅުގެ ގޮތުގައި އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަނެއް -- ރޮއިޓަރސް

ބްރެޒިލްގެ ރިއޯ ޑި ޖެނިރޯގައި ހުންނަ އެ ގައުމުގެ ގައުމީ ދާރުލް އާސާރުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ. އެތަނަކީ އެގައުމުގައި ހުންނަ އެންމެ ޒަމާންވީ ސައިންފިކް އިންސްޓިޓިއުޝަނެވެ.

މި  ދާރުލްއާސާރުގައި 20 މިލިއަން އައިޓަމެއް ހުރެއެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ގްލޯބޯ ވެބްސައިޓުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ  ދާރުލްއާސާރަށް ޒިޔާރާތް ކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައި އޮތް ވަގުތުއެވެ.

ޕޯޗުގަލްގެ ޝާހީ އާއިލާގެ ގެކޮޅުގެ ގޮތުގައި އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މި ދާރުލް އާސާރަށް 200 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުއެވެ.

އެއްވެސް މީހަކަށް ހާނީއްކައެއް ވެފައިވާކަން މިހާތަނަށް ކަށަވަރުކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް