10 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 02 މުލަ
03 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 17:57
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:43

ކޯލިޝަނާއި ގުޅުނު މީހާ

ގައްދޫ އިން ކޯލިޝަނާއި ގުޅުނު ފެނަކައިގެ މުއައްޒަފަކު ހދ. ހަނިމާދޫއަށް ފޮނުވާލައިފި

  • ޝަރީފު ބުނީ، އިބޫއަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް ބަނދަރަށް ދިޔައީ އެ ރޯޅި އަންނާނެކަން އެނގި ހުރެކަމަށް
ސިމާހާ ނަސީމް އަދި އާމިނަތު ނުޒުހާ | sim_kamana

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 23:42 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  2. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  6. ކެޑޭޓުގައި އުޅުމަކީ މުހިންމު ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
  7. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު


ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ގދ. ގައްދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ގދ. ގައްދޫގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ކޯލިޝަނާއި ގުޅުނު ގދ. ގައްދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެރަށު ރަންނާޅިގޭ މުހައްމަދު ޝަރީފު ހދ. ހަނިމާދޫގައި ހުންނަ ފެނަކައިގެ އޮފީހަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

 ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން މުހައްމަދު ޝަރީފު ބުނީ، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް (އިބޫ) އަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް ބަނދަރަށް ދިޔައީ އެ ރޯޅި އަންނާނެކަން އެނގި، ފޮއްޓަށް އެއްޗެހިވެސް އަޅާފައިކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީ އެގޮތަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ބިރަށް ފަހަތަށް ޖެހި އޭނާގެ ނިންމުން ބަދަލު ނުކުރާނެކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ، ސަރުކާރުން ކުރި މި ޖެއްސުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު އަދި ވަކިގޮތެއް ނުވެސް ނިންމަން. ނުދާނެއެކޭވެސް އަދި ދާނަމެކޭވެސް ނުބުނާނަން. އަދި ބަދަލުވުމާއިމެދު ނުވިސްނަން،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ އަށް ފެނަކައިން ފޮނުވާފައިވާ ނޯޓިސްގައި އެއްވެސް ސަބަބެއް ބަޔާން ކުރުމެއް ނެތި މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަނިމާދޫ ފެނަކައިގެ ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް