24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ކޯލިޝަނާއި ގުޅުނު މީހާ

ގައްދޫ އިން ކޯލިޝަނާއި ގުޅުނު ފެނަކައިގެ މުއައްޒަފަކު ހދ. ހަނިމާދޫއަށް ފޮނުވާލައިފި

  • ޝަރީފު ބުނީ، އިބޫއަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް ބަނދަރަށް ދިޔައީ އެ ރޯޅި އަންނާނެކަން އެނގި ހުރެކަމަށް
ސިމާހާ ނަސީމް އަދި އާމިނަތު ނުޒުހާ | sim_kamana

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 23:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  3. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  4. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  5. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  6. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  7. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ގދ. ގައްދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ގދ. ގައްދޫގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ކޯލިޝަނާއި ގުޅުނު ގދ. ގައްދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެރަށު ރަންނާޅިގޭ މުހައްމަދު ޝަރީފު ހދ. ހަނިމާދޫގައި ހުންނަ ފެނަކައިގެ އޮފީހަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

 ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން މުހައްމަދު ޝަރީފު ބުނީ، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް (އިބޫ) އަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް ބަނދަރަށް ދިޔައީ އެ ރޯޅި އަންނާނެކަން އެނގި، ފޮއްޓަށް އެއްޗެހިވެސް އަޅާފައިކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީ އެގޮތަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ބިރަށް ފަހަތަށް ޖެހި އޭނާގެ ނިންމުން ބަދަލު ނުކުރާނެކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ، ސަރުކާރުން ކުރި މި ޖެއްސުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު އަދި ވަކިގޮތެއް ނުވެސް ނިންމަން. ނުދާނެއެކޭވެސް އަދި ދާނަމެކޭވެސް ނުބުނާނަން. އަދި ބަދަލުވުމާއިމެދު ނުވިސްނަން،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ އަށް ފެނަކައިން ފޮނުވާފައިވާ ނޯޓިސްގައި އެއްވެސް ސަބަބެއް ބަޔާން ކުރުމެއް ނެތި މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަނިމާދޫ ފެނަކައިގެ ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް