24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 04 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އާންމުވި ވީޑިއޯ

އަންހެން ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި ދެ އަންހެން ކުދިން ހައްޔަރުކޮށްފި

  • ހައްޔަރުކުރީ 18 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާއި 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް
  • އެމީހުން ހައްޔަރުކުރީ ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 23:00 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  7. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  8. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ފުލުސް އޮފީސް: ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯއާ ގުޅިގެން ބަޔަކު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ބުލީކޮށް އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯއާ ގުޅިގެން ކޯޓް އަމުރުގެ ދަށުން ދެ އަންހެން ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. 

އޯގަސްޓް  24 ވަނަ ދުވަހު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވި، އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ތަޅައި މާރާމާރީ ހިންގާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާއި 18 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ. 

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޢާއްމުވެފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި އަންހެން ކުދިންތަކެއް، އެހެން ހަންހެން ކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ކުރަނީ ހުޅުމާލޭ ޗައިނާ ފްލެޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައެވެ.

އެކުއްޖާއަށް އަނިޔާކުރަމުން ގެންދާއިރު ހުތުރު އެއްޗެހި ކިޔާއަޑުވެސް ވީޑިއޯއިން އިވެއެވެ.  އަނިޔާ ކުރުމަށްފަހު އަންހެން ކުދިން ވަނީ އެސަރަހައްދު ދޫކޮށް ގޮސްފައެވެ.

މިއީ ކޮންއިރަކު ހިނގާފައިވާ ކަމެއްގެ ވީޑިއޯއެއްކަމެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާގެ ފޮޓޯ ޢާއްމުކޮށްގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އެކުއްޖާ ވަނީ އަމިއްލައަށް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް