21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އާންމުވި ވީޑިއޯ

އަންހެން ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި ދެ އަންހެން ކުދިން ހައްޔަރުކޮށްފި

  • ހައްޔަރުކުރީ 18 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާއި 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް
  • އެމީހުން ހައްޔަރުކުރީ ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 23:00 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  7. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް
  8. ބެގް، ބޮރޯ އޯރ ސްޓީލް


ފުލުސް އޮފީސް: ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯއާ ގުޅިގެން ބަޔަކު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ބުލީކޮށް އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯއާ ގުޅިގެން ކޯޓް އަމުރުގެ ދަށުން ދެ އަންހެން ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. 

އޯގަސްޓް  24 ވަނަ ދުވަހު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވި، އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ތަޅައި މާރާމާރީ ހިންގާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާއި 18 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ. 

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޢާއްމުވެފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި އަންހެން ކުދިންތަކެއް، އެހެން ހަންހެން ކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ކުރަނީ ހުޅުމާލޭ ޗައިނާ ފްލެޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައެވެ.

އެކުއްޖާއަށް އަނިޔާކުރަމުން ގެންދާއިރު ހުތުރު އެއްޗެހި ކިޔާއަޑުވެސް ވީޑިއޯއިން އިވެއެވެ.  އަނިޔާ ކުރުމަށްފަހު އަންހެން ކުދިން ވަނީ އެސަރަހައްދު ދޫކޮށް ގޮސްފައެވެ.

މިއީ ކޮންއިރަކު ހިނގާފައިވާ ކަމެއްގެ ވީޑިއޯއެއްކަމެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާގެ ފޮޓޯ ޢާއްމުކޮށްގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އެކުއްޖާ ވަނީ އަމިއްލައަށް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް