13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:50
ފަތިސް 04:36

އާންމުވި ވީޑިއޯ

އަންހެން ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި ދެ އަންހެން ކުދިން ހައްޔަރުކޮށްފި

  • ހައްޔަރުކުރީ 18 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާއި 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް
  • އެމީހުން ހައްޔަރުކުރީ ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 23:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  4. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  5. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  7. އާ ރަށުގައި ބިނާކުރި ގަނޑުވަރުގެ ފޮޓޯތަކެއް ޢާއްމު ކޮށްފި
  8. ޚަޝޯގީ އެންމެ ފަހުންބުނީ އޭނާ ހާސްވަނީއޭ: ރިޕޯޓަރެއް


ފުލުސް އޮފީސް: ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯއާ ގުޅިގެން ބަޔަކު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ބުލީކޮށް އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯއާ ގުޅިގެން ކޯޓް އަމުރުގެ ދަށުން ދެ އަންހެން ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. 

އޯގަސްޓް  24 ވަނަ ދުވަހު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވި، އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ތަޅައި މާރާމާރީ ހިންގާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާއި 18 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ. 

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޢާއްމުވެފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި އަންހެން ކުދިންތަކެއް، އެހެން ހަންހެން ކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ކުރަނީ ހުޅުމާލޭ ޗައިނާ ފްލެޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައެވެ.

އެކުއްޖާއަށް އަނިޔާކުރަމުން ގެންދާއިރު ހުތުރު އެއްޗެހި ކިޔާއަޑުވެސް ވީޑިއޯއިން އިވެއެވެ.  އަނިޔާ ކުރުމަށްފަހު އަންހެން ކުދިން ވަނީ އެސަރަހައްދު ދޫކޮށް ގޮސްފައެވެ.

މިއީ ކޮންއިރަކު ހިނގާފައިވާ ކަމެއްގެ ވީޑިއޯއެއްކަމެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާގެ ފޮޓޯ ޢާއްމުކޮށްގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އެކުއްޖާ ވަނީ އަމިއްލައަށް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް