22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

މާލެއިން އިބޫއަށް 77 އިންސައްތަ ލިބޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

  • އެމްޑީޕީއިން ދޮރުންދޮރަށް ހިނގުމުން ފުރަތަމަ ނަތީޖާ ސާފުވެއްޖެ
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 22:23 | |

މަގުބޫލް

  1. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  7. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


އިބޫގެ ކެމްޕެއިންގައި ރައީސް ނަޝީދުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ 77 އިންސައްތަ ރައްޔިތުން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް (އިބޫ) އަށް ވޯޓުދޭން ވައުދުވާކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މާލޭގައި އެމްޑީޕީއިން ދޮރުންދޮރަށް ހިނގުމުން ފުރަތަމަ ނަތީޖާ ސާފުވެއްޖެކަމަށާއި، ﷲ އަށް ޙަމްދު ކުރައްވާކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ޓުވީޓަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސަޕޯޓަރުން މަރުހަބާ ދަންނަވައި ޓުވީޓުކުރަމުންދާއިރު، އެމަނިކުފާނާއި ޖަދަލުކޮށް، ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިން ގެންދަވަނީ ރައްދު ދެއްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ޓުވީޓަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ސަރުކާރުގެ ދިފާޢުގައި އެންމެ އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅުންގެ ދޮރުން ދޮރަށް ކެމްޕެއިނުން ފެނިގެންދަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް 85 އިންސައްތަ ވޯޓު ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބޭނެކަން ކަމަށެވެ. 

މާލެއަކީ މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީ ރާއްޖެއަށް އައި ފަހުން އަބަދުވެސް އެމްޑީޕީއިން މެޖޯރިޓީ ނަގަމުން އަންނަ ރަށެކެވެ. އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އިތުރުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބާއި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައިވެސް އެމްޑީޕީއިން އަބަދުވެސް މެޖޯރިޓީ ނަގައެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 13 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 12 ގޮނޑި އެމްޑީޕީއިން ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ގެއްލުނު ހަމައެކަނި ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ޑީއާރްޕީގެ ބޭފުޅެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް