13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 01 ނޮރަ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

އިލެކްޝަންސްގެ ސިސްޓަމްގެ ނަކަލެއް މުލީއާގޭގައި ވާކަމަށް ޑރ. ޖަމީލު ވެސް ތުހުމަތުކުރައްވައިފި

  • ޕެރެލަލް ސިސްޓަމެއް ހުރުމަކީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ބައެއް
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 17:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  7. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  8. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި


ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. ޖަމީލް -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ހުރި މައުލޫމާތު ލީކުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް އެކޮމިޝަނުންވެސް އެއްބަސްވެފައިވަނިކޮށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސިސްޓަމުގެ ޕެރެލަލް ސިސްޓަމެއް މުލީއާގޭގައި ހުރިކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ތުހުމަތުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޑރ. ޖަމީލް އާދިއްތަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މުލީއާގޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސިސްޓަމުގެ ޕެރެލަލް ސިސްޓަމެއް ހުރުމަކީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ބައެއް ކަމަށެވެ. 

ރާއްޖެ.އެމްވީ އާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސިސްޓަމްތަކާއި ނަތީޖާއާއި ކުޅުމުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް ސަރުކާރުން ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ސީދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސައްހަކަން ގެއްލި، މުޅި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލޭނެކަމެއް ކަމަަށްވެސް ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ. 

އަދި މީގެ އިތުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިކަންކަމުގެ ތެދު ދޮގު ބަޔާންކޮށް، އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ސަރުކާރުގެ ބާރުގެ ދަށަށް އިންތިޚާބުގެ ޕްރޮސެސް ނުދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދޭން ޖެހޭކަމަށްވެސް ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުުވަހު ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ޑރ. ޖަމީލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއާއި ވިލާތުގެ އިއްތިޙާދުގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމައުން ރާއްޖޭގައި މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް އެހީތެރިވެދޭން ޖެހޭކަމަށެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ކުރެއްވި އެހެން ޓުވީޓެއްގައި ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްއަށް އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނީ ސަރުކާރު ލިބުމުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަމަލުކުރެއްވި ގޮތުންކަމަށެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްއަށް ދިރުން އަންނާނީ މިވެރިކަން ނިމުމުންކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

fareed

2 މަސް ކުރިން

No space for Jameel.in MDP govt

0
0