18 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 11 އައްސިދަ
11 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:58
ފަތިސް 04:45

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

އިލެކްޝަންސްގެ ސިސްޓަމްގެ ނަކަލެއް މުލީއާގޭގައި ވާކަމަށް ޑރ. ޖަމީލު ވެސް ތުހުމަތުކުރައްވައިފި

  • ޕެރެލަލް ސިސްޓަމެއް ހުރުމަކީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ބައެއް
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 17:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއިގެ މަގާމުން ޖާބިރު ވަކިކުރަނީ!
  2. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  3. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  4. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  5. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  6. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
  8. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި


ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. ޖަމީލް -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ހުރި މައުލޫމާތު ލީކުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް އެކޮމިޝަނުންވެސް އެއްބަސްވެފައިވަނިކޮށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސިސްޓަމުގެ ޕެރެލަލް ސިސްޓަމެއް މުލީއާގޭގައި ހުރިކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ތުހުމަތުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޑރ. ޖަމީލް އާދިއްތަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މުލީއާގޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސިސްޓަމުގެ ޕެރެލަލް ސިސްޓަމެއް ހުރުމަކީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ބައެއް ކަމަށެވެ. 

ރާއްޖެ.އެމްވީ އާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސިސްޓަމްތަކާއި ނަތީޖާއާއި ކުޅުމުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް ސަރުކާރުން ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ސީދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސައްހަކަން ގެއްލި، މުޅި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލޭނެކަމެއް ކަމަަށްވެސް ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ. 

އަދި މީގެ އިތުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިކަންކަމުގެ ތެދު ދޮގު ބަޔާންކޮށް، އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ސަރުކާރުގެ ބާރުގެ ދަށަށް އިންތިޚާބުގެ ޕްރޮސެސް ނުދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދޭން ޖެހޭކަމަށްވެސް ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުުވަހު ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ޑރ. ޖަމީލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއާއި ވިލާތުގެ އިއްތިޙާދުގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމައުން ރާއްޖޭގައި މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް އެހީތެރިވެދޭން ޖެހޭކަމަށެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ކުރެއްވި އެހެން ޓުވީޓެއްގައި ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްއަށް އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނީ ސަރުކާރު ލިބުމުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަމަލުކުރެއްވި ގޮތުންކަމަށެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްއަށް ދިރުން އަންނާނީ މިވެރިކަން ނިމުމުންކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

fareed

8 މަސް ކުރިން

No space for Jameel.in MDP govt

0
0