18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 06 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ވެރިކަމަކީ ދެ ތިން ގެއެއްގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ހަނގުރާމަ އަކަށް ވެގެންނުވާނެ: ޝަހީމް

 • ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން އާޖީލަކަށް ވާރުތަވާންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 • އެ ޖީލުގެ މުއައްސިސަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 • ކޯލިޝަނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވި
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 13:14 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
 2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
 3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
 4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
 5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
 6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
 7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
 8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


ކެމްޕޭނު ޖަލްސާއެއްގައި ޝަހީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ޙުސައިން ޙަސަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަކީ ދެ ތިން ގެއެއްގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ހަނގުރާމަ އަކަށް ވެގެންނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދު ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހަނިމާދޫގައި އޮތް ކެމްޕޭނު ޙަރަކާތެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ވެރިކަމަކީ ވަކި އާއިލާތަކެއްގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް ދެކޭ ދެކުން ބަދަލުކޮށް އެކަމަށް ނިމުން ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ވެރިކަން އާ ޖީލަކަށް ވާރުތަ ވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޖީލުގެ މުއައްސިސަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދިވެހިން ބަދަލަކަށް އެދިގެން ވޯޓުލުން ނިމިއްޖެ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތު އިސްލާހުކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އިސްލާހީ ހަރަކާތާއި ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި ބަދަލަކަށް ބޭނުން ވެގެން ވޯޓުލުމާއި މި ކަންކަން މިހާރު ނިމިއްޖެ. ދެން އިތުރަށް އާ ކޯލިޝަނަކަށް ވެރިކަން ހަވާލުކޮށްގެން ދެން ވާނެ ވަކި ފައިދާއެއް ނެތް" ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ކޯލިޝަނަކާ ވެރިކަން ހަވާލުކޮށްފި ނަމަ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކޯލިޝަން ރޫޅި ސަރުކާރު ހިންގަން ދަތިވާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ގެންނަން 2008 ގައި އެކުލަވައިލި ކޯލިޝަން ވެސް އެންމެ 21 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރޫޅިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ތަފާތު ފިކުރުތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވައިލާ ކޯލިޝަންތައް ދިވެހިން ތަޖުރިބާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ގާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުން އެކަކަށް ދެ ދައުރު ވެރިކަން ކުރެވޭތީ  ރިޔާސީ ދެވަނަ ދައުރެއް ރައީސް ޔާމީނަށް ދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް