17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ބޮލީވުޑް

ސައިފް އާއި ކަރީނާ ދަރިފުޅާއެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ރާއްޖެ އަށް!

  • ސައިފް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި އެކު މުމްބާއި އެއާރޕޯޓުން ޕަޕަރާޒީންނަށް ވަނީ ފެނިފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 11:58 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ސައިފް އަލި ޚާން، ކަރީނާ ކަޕޫރު ޚާން އަދި ދަރިފުޅު ތައިމޫރު އަލި ޚާން -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިންކަމަށްވާ ސައިފް އަލީ ޚާން އާއި އަންހެނުން ކަރީނާ ކަޕޫރު ޚާން ދަރިފުޅު ތައިމޫރު އަލީ ޚާން އާއި އެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަންނަ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ވަރަށް ހެނދުނާ ސައިފް އޭނާގެ އާއިލާއާއެކު މުމްބާއި އެއާޕޯޓުން ޕަޕަރާޒީންނަށް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯތަކުގައި ސައިފް އޭނާގެ ދަރިފުޅު ތައިމޫރު އުރާލައިގެން ހުރިއިރު ތައިމޫރު ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ހުދާއި ކަޅު ކުލައިގެ ޕޮކަރ ޑޮޓްސް ޖަހާފައިވާ ޕިޖާމާއެއްލައްވާފައި ކަޅު ކުލައިގެ އިސްޓާކީނަކަށް އަރުވާފައިވަނިކޮށެވެ.

ސައިފް ސައިފް ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ކްރީމް ކުލައިގެ ގަމީހަކާއި ނޫކުލައިގެ ޖިންސެއްލައިގެންނެވެ. ހުދު ކުލައިގެ ސްނީކާ އަކަށް އަރާފައި ހުރިއިރު އޭނާގެ ބޮލުގައި ވަނީ ކުރީމް ކުލައިގެ ހެޓެއް އަޅާފައެވެ. ކަރީނާ ވަނީ ހުދުކުލައިގެ މެކްސީ އަކާއި އޮފް ވައިޓް ސްޓައިޕް ޖެކެޓެއް ލާފައެވެ. ފޮޓޯތަކުގައި ކަރީނާ އަރާފައި ހުރީ އަޅި ކުލައިގެ ސްނީކާ އަކަށެވެ.ކަޅު ކުލައިގެ އަވިއައިނެއް އަޅާފައި ހުރިއިރު ކަރީނާގެ އަތުގައި ބޮޑު ދަބަހެއް އޮއްވާ ފެނެއެވެ.

 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 20 ގައި އުފަންވި ތައިމޫރަށް ދެ އަހަރު ވާން ކައިރި ވެފައި ވާއިރު ތައިމޫރު ވެފައިވަނީ އެންމެން ވެސް ވަރަށް ގަޔާވާ ލޯބި ކުއްޖަކަށެވެ. އަދި ތައިމޫރުގެ ފޮޓޯތަކަށް އިންޓަނެޓްގައި ވަނީ އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް