16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 11 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ސިނަމާޅެ ބްރިޖް

އެމްއެންޔޫގެ ގްރެޖުއޭޝަން މިރޭ ބްރިޖްމަތީގައި

  • ބްރިޖް މަތީގައި ގްރެޖުއޭޝަން ބޭއްވުމަށް ހުއްދަ ދިނީ އެމްއެންޔޫއިން އެގޮތަށް އެދުމުން
  • ބްރިޖް ހުޅުވާފައިވަނީ އޮގަސްޓް 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 11:56 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  7. ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފަ ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ސިނަމާލެ ބްރިޖް. މިރޭ އެމްއެންޔޫގެ ގްރެޖުއޭޝަން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބްރިޖް މަތީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ(އެމްއެންޔޫ) ގްރެޖުއޭޝަން ހަފުލާ، މިރޭ ސިނަމާލެ ބްރިޖް މަތީގައި ބާއްވާނެއެވެ. 

ހައުސިން މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމްއެންޔޫގެ އެދުމާއެކު ޔުނިވަރުސިޓީގެ ގްރެޖުއޭޝަން ބުރިޖުގައި ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްވައިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ހުރިހާ ދަސްވެނިންނާއި އެ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުޅުވާފައިވަނީ އޮގަސްޓް 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެވެ. 

ޗައިނާގެ އެހީގައި ބްރިޖު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ 2015 އަހަރުއެވެ. ބްރިޖްގެ މަޝްރޫއަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުވިއިރު އޭގެތެރެއިން 116 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ޗައިނާގެ ލޯނުއެހިއެވެ. އަދި 72 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ އެގައުމުގެ ހިލޭ އެހިއެވެ. އަދި މި މަޝްރޫއަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 12 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ.

ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ސެކަންޑް ހާބަ އިންޖިނިއަރިން ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްގެން ހެދީ މި ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް1000 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.

ބްރިޖް ރަސްމީކޮށް އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް