13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:50
ފަތިސް 04:36

ސިނަމާޅެ ބްރިޖް

އެމްއެންޔޫގެ ގްރެޖުއޭޝަން މިރޭ ބްރިޖްމަތީގައި

  • ބްރިޖް މަތީގައި ގްރެޖުއޭޝަން ބޭއްވުމަށް ހުއްދަ ދިނީ އެމްއެންޔޫއިން އެގޮތަށް އެދުމުން
  • ބްރިޖް ހުޅުވާފައިވަނީ އޮގަސްޓް 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 11:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  4. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  5. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  6. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  7. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  8. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ


ސިނަމާލެ ބްރިޖް. މިރޭ އެމްއެންޔޫގެ ގްރެޖުއޭޝަން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބްރިޖް މަތީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ(އެމްއެންޔޫ) ގްރެޖުއޭޝަން ހަފުލާ، މިރޭ ސިނަމާލެ ބްރިޖް މަތީގައި ބާއްވާނެއެވެ. 

ހައުސިން މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމްއެންޔޫގެ އެދުމާއެކު ޔުނިވަރުސިޓީގެ ގްރެޖުއޭޝަން ބުރިޖުގައި ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްވައިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ހުރިހާ ދަސްވެނިންނާއި އެ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުޅުވާފައިވަނީ އޮގަސްޓް 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެވެ. 

ޗައިނާގެ އެހީގައި ބްރިޖު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ 2015 އަހަރުއެވެ. ބްރިޖްގެ މަޝްރޫއަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުވިއިރު އޭގެތެރެއިން 116 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ޗައިނާގެ ލޯނުއެހިއެވެ. އަދި 72 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ އެގައުމުގެ ހިލޭ އެހިއެވެ. އަދި މި މަޝްރޫއަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 12 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ.

ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ސެކަންޑް ހާބަ އިންޖިނިއަރިން ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްގެން ހެދީ މި ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް1000 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.

ބްރިޖް ރަސްމީކޮށް އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް