18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ސިނަމާޅެ ބްރިޖް

އެމްއެންޔޫގެ ގްރެޖުއޭޝަން މިރޭ ބްރިޖްމަތީގައި

  • ބްރިޖް މަތީގައި ގްރެޖުއޭޝަން ބޭއްވުމަށް ހުއްދަ ދިނީ އެމްއެންޔޫއިން އެގޮތަށް އެދުމުން
  • ބްރިޖް ހުޅުވާފައިވަނީ އޮގަސްޓް 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 11:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  2. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  3. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  4. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  5. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  6. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  7. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  8. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!


ސިނަމާލެ ބްރިޖް. މިރޭ އެމްއެންޔޫގެ ގްރެޖުއޭޝަން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބްރިޖް މަތީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ(އެމްއެންޔޫ) ގްރެޖުއޭޝަން ހަފުލާ، މިރޭ ސިނަމާލެ ބްރިޖް މަތީގައި ބާއްވާނެއެވެ. 

ހައުސިން މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމްއެންޔޫގެ އެދުމާއެކު ޔުނިވަރުސިޓީގެ ގްރެޖުއޭޝަން ބުރިޖުގައި ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްވައިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ހުރިހާ ދަސްވެނިންނާއި އެ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުޅުވާފައިވަނީ އޮގަސްޓް 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެވެ. 

ޗައިނާގެ އެހީގައި ބްރިޖު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ 2015 އަހަރުއެވެ. ބްރިޖްގެ މަޝްރޫއަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުވިއިރު އޭގެތެރެއިން 116 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ޗައިނާގެ ލޯނުއެހިއެވެ. އަދި 72 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ އެގައުމުގެ ހިލޭ އެހިއެވެ. އަދި މި މަޝްރޫއަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 12 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ.

ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ސެކަންޑް ހާބަ އިންޖިނިއަރިން ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްގެން ހެދީ މި ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް1000 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.

ބްރިޖް ރަސްމީކޮށް އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް