17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ސްޕެނިޝް ލަލީގާ

ސްޕެނިޝް ލަލީގާ: ރެއާލް މޮޅުވިއިރު އެޓްލެޓިކޯ ބަލިވެއްޖެ

  • ލެގާނޭސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
  • އެޓްލެޓިކޯ ވަނީ 2-0 އިން ސެލްޓަ ވީގޯ އަތުން ބަލިވެފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 11:23 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި


މި މެޗުގައި ރެއާލްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހި ބޭލް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ކުޅުނު މެޗުން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވިއިރު އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުން އެޓީމު ބަލިވެއްޖެއެވެ. 

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލެގާނޭސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު 17 ވަނަ މިނެޓުގައި ރެއާލްއަށް ޖަހައިދިނީ ގެރެތު ބޭލްއެވެ. މެޗުގެ 24 ވަނަ މިނެޓުގައި ލެގާނޭސްއިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރިއިރު އެޓީމަށް އެއްވަރުކޮށްދިނީ ގުއީޑޯ ކަރީޔޯއެވެ. ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ތިން މިނެޓު ނުވަނީސް ރެއާލްއަށް އަލުން އަނބުރާ ލީޑު ނަގައިދިނީ ކަރިމް ބެންޒޭމާއެވެ. ބެންޒެމާ ވަނީ މެޗުގެ 61 ވަނަ މިނެޓުގައި އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ ރެއާލްގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. ރެއާލްގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު 66 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ސާޖިއޯ ރާމޯސްއެވެ. 

މި މޮޅާއެކު ރެއާލް އޮތީ ވަގުތީގޮތުން ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް މެޗުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ރެއާލް ނުކުންނާނީ އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯއާ ދެކޮޅަށެވެ. 

ރަށުން ބޭރުގައި ސެލްޓަ ވީގޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބަލިވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލަނޑެއް ފެނިގެން ނުދިޔައިރު ސެލްޓަގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު މެޗުގެ 46 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ މެކްސިމިލިއާނޯ ގޯމޭޒްއެވެ. މެޗުގެ 52 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ އިއާގޯ އަސްޕާސްއެވެ. 

އެޓްލެޓިކޯ އޮތީ ތާވަލުގެ 10 ވަނައިގައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް