22 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 09 ހިޔަވިހާ
17 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރު ފަޒާދު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން މަރުހަބާ ކީ ކޯލިޝަންގެގެ ސަޕޯޓަރުން

  • މީގެ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އޭނާ ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ފަރާތްތަކާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ވަނީ ފަށާފައި
  • މި ފަހަކަށް އައިސް ޕީޕީއެމުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުން އޭނާ ނުފެނޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 11:18 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!
  4. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  5. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  6. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  7. ބޮލަށާއި މެޔަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި
  8. އަނދުން ހުސެއިންގެ ހަރަދުގައި ފަސް ކުއްޖަކަށް ބެންގަލޫރް ގައި ކިޔަވައި ދޭނީ


އަލީ ފަޒާދު. -- ޓްވިޓަރ

ފުވައްމުލަކުގެ މެދު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަލީ ފަޒާދު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން އޭނާއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ.

ފަޒާދު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އޭނާއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައިވާއިރު މި ފަހަކަށް އައިސް ޕީޕީއެމުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުން އޭނާ ނުފެނެއެވެ. 

ފަޒާދުގެ އަރިސް މީހަކު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ބުނީ މީގެ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އޭނާ ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ފަރާތްތަކާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާފައިވާކަމަށެވެ. 

ފަޒާދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގެންފިނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މެމްބަރަކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެކު ތިއްބަވާނެއެވެ. އެއީ އޭނާގެ އިތުރުން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޝާހުއެވެ. އެދެބޭފުޅުންގެ އިތުރުން ދެން ފުވައްމުލަކު ތަމްސީލު ކުރައްވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ މަސީހްއެވެ. މަސީހް އަދިވެސް ހުންނެވީ ޕީޕީއެމްގައެވެ. 

ފަޒާދު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނާއި ގުޅިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޕީޕީއެމުން ވަކިކޮށްފިނަމަ އޭނާގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެއެވެ.  މިހާރުގެ ގާނޫނު އަސާސީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ އިން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަަތަ ވަކިކޮށްފިނަމަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ކަމުން ވަކިވާނެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް