14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއެކު ރަށުގެ އިސް ބަޔަކު އެމްޑީޕީއަށް

  • ސޮއި ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ
  • ރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިއަކު ވެސް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވި
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 10:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  4. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  5. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  6. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ އިސްލާހު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހަޅާނަން: ބޮޗޭ
  7. ވެލެޒިނީ ހައްޔަރު ކޮށްފި
  8. ބަޖެޓްގައި ފްލެޓް މަޝްރޫއުގެ ވާހަކައެއް ނެތް، ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓަކަށް ވިސްނަނީ!


ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއެކު ރަށުގެ ބަޔަކު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު އަބްދުލް ހަކީމް އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފިއެވެ.

އަހުމަދު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވީ ހުވަދު އަތޮޅަށް އިބޫ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ކޮނޑޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. އަހުމަދަކީ އަމިއްލަ ގޮތުން ކޮނޑޭ ކައުންސިލަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރެކެވެ.

ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއެކު، އެ ރަށުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުންތަކެއް ވެސް ވަނީ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިއަކާއި ބައެއް ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނެއެވެ.

ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއެކު ރަށުގެ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވާފައި ވަނީ ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ހުމަދު ނަޒްމީން ވެސް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނިކޮށެވެ. ނަޒްމީން އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ގެމަނަފުށީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ވެސް ވަނީ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ނިޗޯ

2 މަސް ކުރިން

މުޅި ރާއްޖެ އިބޫ ނަގާފި.. ހަބޭސް✌️?????

2
1