19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއެކު ރަށުގެ އިސް ބަޔަކު އެމްޑީޕީއަށް

  • ސޮއި ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ
  • ރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިއަކު ވެސް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވި
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 10:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  5. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  6. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
  8. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި


ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއެކު ރަށުގެ ބަޔަކު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު އަބްދުލް ހަކީމް އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފިއެވެ.

އަހުމަދު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވީ ހުވަދު އަތޮޅަށް އިބޫ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ކޮނޑޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. އަހުމަދަކީ އަމިއްލަ ގޮތުން ކޮނޑޭ ކައުންސިލަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރެކެވެ.

ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއެކު، އެ ރަށުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުންތަކެއް ވެސް ވަނީ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިއަކާއި ބައެއް ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނެއެވެ.

ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއެކު ރަށުގެ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވާފައި ވަނީ ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ހުމަދު ނަޒްމީން ވެސް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނިކޮށެވެ. ނަޒްމީން އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ގެމަނަފުށީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ވެސް ވަނީ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ނިޗޯ

8 މަސް ކުރިން

މުޅި ރާއްޖެ އިބޫ ނަގާފި.. ހަބޭސް✌️?????

2
1