22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއެކު ރަށުގެ އިސް ބަޔަކު އެމްޑީޕީއަށް

  • ސޮއި ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ
  • ރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިއަކު ވެސް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވި
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 10:32 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  3. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  8. އަޅުގަނޑަކީ ކެރޭ މީހެއް، ލާހިކެއް ނޫން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑު ހާޒިރުކުރަން: ހިޔަލީ ރަޝީދު


ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއެކު ރަށުގެ ބަޔަކު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު އަބްދުލް ހަކީމް އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފިއެވެ.

އަހުމަދު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވީ ހުވަދު އަތޮޅަށް އިބޫ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ކޮނޑޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. އަހުމަދަކީ އަމިއްލަ ގޮތުން ކޮނޑޭ ކައުންސިލަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރެކެވެ.

ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއެކު، އެ ރަށުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުންތަކެއް ވެސް ވަނީ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިއަކާއި ބައެއް ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނެއެވެ.

ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއެކު ރަށުގެ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވާފައި ވަނީ ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ހުމަދު ނަޒްމީން ވެސް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނިކޮށެވެ. ނަޒްމީން އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ގެމަނަފުށީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ވެސް ވަނީ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ނިޗޯ

3 ހަފްތާކުރިން

މުޅި ރާއްޖެ އިބޫ ނަގާފި.. ހަބޭސް✌️?????

2
1