11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 03 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:44

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާއި ފައިސަލް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވާނެ

  • ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ ހަވީރު 5:00 ގައި
  • ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ވެސް ދޮރުން ދޮރަށް ކެމްޕެއިން
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 07:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  7. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  8. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި


ީ ޓްރިވެންޑްރަމްގެ ވިސާ ޖަގަހާގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ތާއިދު ހޯއްދެވުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިން މޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް، މިއަދު އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާ ބައްދަލުކުރާނެ ކަމަށް ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބުނެފި އެވެ. 

ދެ ދުވަހުގެ ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށް ފައިސަލް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާއިރު ދިވެހިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 5:00 ގައި ހޮޓެލް ރޫބީ އެރީނާގައެވެ. ފައިސަލްގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބް އަލީ ނިޔާޒާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމާއި، މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރްއެމް) ގެ ފަރާތުން އައިމިނަތު ނާދިރާ ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ފައިސަލް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާއިރު، އިންޑިއާގެ އެކި ސިޓީތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ބައިވެރިވުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. 

ހޮނިހިރު ދުވަހު ފައިސަލް ވަނީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ޓްރިވެންޑްރަމް ޖަގަހައިގައި، ކެމްޕެއިން ޓީމުތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ. މިއީ ކެމްޕެއިންގައި ފައިސަލް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ. 

އިންޑިއާގެ ކެމްޕެއިން ޓިމާ ފައިސަލް ބައްދަލުކުރައްވަނީ

އިންތިހާބަށް ތާއިދު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގެން އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް