22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 03 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާއި ފައިސަލް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވާނެ

  • ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ ހަވީރު 5:00 ގައި
  • ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ވެސް ދޮރުން ދޮރަށް ކެމްޕެއިން
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 07:03 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  3. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  5. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  6. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި


ީ ޓްރިވެންޑްރަމްގެ ވިސާ ޖަގަހާގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ތާއިދު ހޯއްދެވުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިން މޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް، މިއަދު އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާ ބައްދަލުކުރާނެ ކަމަށް ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބުނެފި އެވެ. 

ދެ ދުވަހުގެ ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށް ފައިސަލް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާއިރު ދިވެހިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 5:00 ގައި ހޮޓެލް ރޫބީ އެރީނާގައެވެ. ފައިސަލްގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބް އަލީ ނިޔާޒާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމާއި، މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރްއެމް) ގެ ފަރާތުން އައިމިނަތު ނާދިރާ ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ފައިސަލް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާއިރު، އިންޑިއާގެ އެކި ސިޓީތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ބައިވެރިވުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. 

ހޮނިހިރު ދުވަހު ފައިސަލް ވަނީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ޓްރިވެންޑްރަމް ޖަގަހައިގައި، ކެމްޕެއިން ޓީމުތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ. މިއީ ކެމްޕެއިންގައި ފައިސަލް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ. 

އިންޑިއާގެ ކެމްޕެއިން ޓިމާ ފައިސަލް ބައްދަލުކުރައްވަނީ

އިންތިހާބަށް ތާއިދު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގެން އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް