25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 05 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ނިޔާޒް އިބްރާހިމް

ރަނާއި ޖަވާހިރު ދިނަސް އަނިޔާވެރިއަކަށް ދޭނެ ވޯޓެއް ނޯންނާނެ: ނިޔާޒު

  • ދަރިންނަށްޓަކައި ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ހެޔޮކަމަކީ އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ މުސްލިމް މުޖުތަމައެއް ހޯދައި ދިނުން
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 02:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  4. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  5. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  6. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި


ނިޔާޒް އިބްރާހީމް -- ޔޫޓިއުބް

އޭނާ އާއި އާއިލާގެ ބަރުދަނަށް ރަނާއި ޖަވާހިރު ދިނަސް އަނިޔާވެރި މުޖުރިމަކަށް ދޭނެ ވޯޓެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ވާހަކަ ފަޅައިއަރުވާލި އޭރުގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހީމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އޭނާ އާއި އަނބިދަރިންގެ ބަރުދަނަށް ރަނާއި ޖަވާހިރާއި ޔާގޫތު ދިނަސް އަނިޔާވެރި ޚިޔާނާތްތެރި މުޖުރިމަކަށް ދޭނެ ވޯޓެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ޚިޔާނާތްތަކެއް ފަޅާއަރުވާލި އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ނެރުމާއެކު ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހަކުން މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ދަރިންނަށްޓަކައި ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ހެޔޮކަމަކީ އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ މުސްލިމް މުޖުތަމައެއް ހޯދައި ދިނުން ކަމަށެވެ.

ނިޔާޒު ގެންދަވަނީ މަޤާމުން ވަކިކުރި ފަހުން ވެސް ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަ ކޮށްދެއްވަމުންނެވެ. ސިޔާސީ ފިއްތުންތަކާހުރެ ނިޔާޒްވެސް އުޅުއްވަނީ އަމިއްލައަށް އަރުވާލެއްވިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް