20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ނިޔާޒް އިބްރާހިމް

ރަނާއި ޖަވާހިރު ދިނަސް އަނިޔާވެރިއަކަށް ދޭނެ ވޯޓެއް ނޯންނާނެ: ނިޔާޒު

  • ދަރިންނަށްޓަކައި ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ހެޔޮކަމަކީ އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ މުސްލިމް މުޖުތަމައެއް ހޯދައި ދިނުން
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 02:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފާށާނަން: އިބޫ


ނިޔާޒް އިބްރާހީމް -- ޔޫޓިއުބް

އޭނާ އާއި އާއިލާގެ ބަރުދަނަށް ރަނާއި ޖަވާހިރު ދިނަސް އަނިޔާވެރި މުޖުރިމަކަށް ދޭނެ ވޯޓެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ވާހަކަ ފަޅައިއަރުވާލި އޭރުގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހީމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އޭނާ އާއި އަނބިދަރިންގެ ބަރުދަނަށް ރަނާއި ޖަވާހިރާއި ޔާގޫތު ދިނަސް އަނިޔާވެރި ޚިޔާނާތްތެރި މުޖުރިމަކަށް ދޭނެ ވޯޓެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ޚިޔާނާތްތަކެއް ފަޅާއަރުވާލި އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ނެރުމާއެކު ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހަކުން މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ދަރިންނަށްޓަކައި ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ހެޔޮކަމަކީ އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ މުސްލިމް މުޖުތަމައެއް ހޯދައި ދިނުން ކަމަށެވެ.

ނިޔާޒު ގެންދަވަނީ މަޤާމުން ވަކިކުރި ފަހުން ވެސް ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަ ކޮށްދެއްވަމުންނެވެ. ސިޔާސީ ފިއްތުންތަކާހުރެ ނިޔާޒްވެސް އުޅުއްވަނީ އަމިއްލައަށް އަރުވާލެއްވިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް