25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ގެމަނަފުށީގެ ގިނަ ޒުވާނުންނާއެކު ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އެމްޑީޕީއަށް

  • އިބޫއަށް ގެމަނަފުށިން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައި
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:08 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  7. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


ގެމަނަފުށިން އެމްޑީޕީއާ ގުޅުނު ޒުވާނުން އިބޫއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ -- އެމްޑީޕީ

ގެމަނަފުށީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުންނާ އެކު، ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު އަހުމަދު ނަޒްމީން އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފިއެވެ.

ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ނަޒްމީން އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ގއ. ގެމަނަފުށްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައެވެ.

އަމިއްލަ ގޮތުން ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި ނަޒްމީން ހޮނިހިރު ދުވަހު އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ހަފްލާގައި ގެމަނަފުށީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ވެސް ވަނީ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފައެވެ. ނަޒްމީންއަކީ ގެމަނަފުށްޓަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ، އެ ދާއިރާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ތަމްސީލު ކުރައްވާ މެމްބަރެކެވެ.

ނަޒްމީން އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ ގެމަނަފުށީގައި ބޭއްވި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާގައި
 

ހޮނިހިރު ދުވަހު އިބޫ ގެމަނަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ. މީގެ ކުރިން ޕީޕީއެމަށް ތާއިދު ބޮޑު، ގެމަނަފުށީގައި މިހާރު އަގުލަބިއްޔަތު އޮތީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށެވެ. އެގޮތުން އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ ވެސް އޮތީ އެމްޑީޕީއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް