12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 04 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ގެމަނަފުށީގެ ގިނަ ޒުވާނުންނާއެކު ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އެމްޑީޕީއަށް

  • އިބޫއަށް ގެމަނަފުށިން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައި
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:08 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  4. އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި
  5. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
  6. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން
  7. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  8. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި


ގެމަނަފުށިން އެމްޑީޕީއާ ގުޅުނު ޒުވާނުން އިބޫއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ -- އެމްޑީޕީ

ގެމަނަފުށީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުންނާ އެކު، ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު އަހުމަދު ނަޒްމީން އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފިއެވެ.

ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ނަޒްމީން އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ގއ. ގެމަނަފުށްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައެވެ.

އަމިއްލަ ގޮތުން ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި ނަޒްމީން ހޮނިހިރު ދުވަހު އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ހަފްލާގައި ގެމަނަފުށީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ވެސް ވަނީ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފައެވެ. ނަޒްމީންއަކީ ގެމަނަފުށްޓަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ، އެ ދާއިރާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ތަމްސީލު ކުރައްވާ މެމްބަރެކެވެ.

ނަޒްމީން އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ ގެމަނަފުށީގައި ބޭއްވި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާގައި
 

ހޮނިހިރު ދުވަހު އިބޫ ގެމަނަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ. މީގެ ކުރިން ޕީޕީއެމަށް ތާއިދު ބޮޑު، ގެމަނަފުށީގައި މިހާރު އަގުލަބިއްޔަތު އޮތީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށެވެ. އެގޮތުން އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ ވެސް އޮތީ އެމްޑީޕީއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް