21 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 09 ނޮރަ
13 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:07
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:16
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

މަތިންދާބޯޓު އެކްސިޑެންޓް

ބޯޓު ވެއްޓުނު ނަމަވެސް މައްސަލައެއް ނެތް: ފަތުރުވެރިޔަކު ވަނީ މަތިންދާބޯޓުގެ ވީޑިއޯއެއް ނަގާފައި

  • ދެ ފިޔައިގަ ވެސް އަލިފާން ވަނީ ރޯވެފައި
  • ބޯޓުގައި 164 ފަތުރުވެރިންނާއި 6 ފަޅުވެރިން ހުރި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 19:08 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. މިނިސްޓަރަކަށް މިއައީ ސިފައިންނަށް ބަޑި ޖަހާ ގޮތް ކިޔާދޭކަށް ނޫން: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
  3. ޚަޝޯގީ މަރާލާ އަޑު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
  4. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ބޭނުން ސިޔާސި ފިކުރެއްގަ އުޅެވޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓަރު
  5. ސައުދީން ދިން ކާރު މުސްތަފާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ
  6. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  7. 29 މަރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެބައޮތް:ސުއޫދު
  8. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ ތައުރީފު


މަތިންދާބޯޓުގައި އަލިފާންރޯވެފައި -- ޔޫޓިއުބް

ޖައްސަން އުޅެނިކޮށް ރަންވޭ މަތިން ކަހައިގެން ގޮސް އަލިފާން ރޯވެ ކައިރީގައި އޮތް ކޯރުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުނު ރަޝިޔާގެ މަތިންދާބޯޓުގެ ވީޑިއޯއެއް އެއާޕޯޓުގައި ހުރި ފަސިންޖަރަކު އޮންލައިންކޮށް ދޫކޮށްލައިފައެވެ.

"ބޯޓު ވެއްޓުނު، ނަމަވެސް އެއީ ދެން މާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ނޫން ކަންނޭގެ" ސޮޗީ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ މަތިން ކަހާލައިގެން ގޮސް ކައިރީގައި އޮތް ކޯރަށް ވެއްޓުނު މަތިންދާބޯޓުގެ ފަސިންޖަރަކު ބުންޏެވެ. އެ ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވެ، އޭގެ ދެ ފިޔައިގަ ވެސް އަލިފާން ވަނީ ރޯވެފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިނގި އެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ ފުރާނަ ނުގެއްލޭ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް 18 މީހަކު ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ. އެ ބޯޓު ދަތުރު ކުރީ ވެރިރަށް މޮސްކޯ އިން ސޮޗީ އަށެވެ. އެ ބޯޓުގައި 164 ފަތުރުވެރިންނާއި 6 ފަޅުވެރިން ތިއްބެވެ.

ޒަޚަމްވި ބައެއް މީހުންގެ ހަށިގަނޑުން ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ފިހިފައެވެ. އަދި ބައެއް މީހުންނަށް ވިހަ ދުމުގެ އަސަރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ހޮސްޕިޓަލުގައި ވަނީ ފަރުވާދީފައެވެ. 

އެ ހާދިސާގައި ނުރައްކާތެރި އަނިޔާއެއް ލިބުނީ މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އުޅުނު އެއާޕޯޓުގެ އޮފިޝަލަކަށެވެ. އޭނާ ވަނީ ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ މަގު މަތީގައި މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް