25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

މަތިންދާބޯޓު އެކްސިޑެންޓް

ބޯޓު ވެއްޓުނު ނަމަވެސް މައްސަލައެއް ނެތް: ފަތުރުވެރިޔަކު ވަނީ މަތިންދާބޯޓުގެ ވީޑިއޯއެއް ނަގާފައި

  • ދެ ފިޔައިގަ ވެސް އަލިފާން ވަނީ ރޯވެފައި
  • ބޯޓުގައި 164 ފަތުރުވެރިންނާއި 6 ފަޅުވެރިން ހުރި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 19:08 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  7. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


މަތިންދާބޯޓުގައި އަލިފާންރޯވެފައި -- ޔޫޓިއުބް

ޖައްސަން އުޅެނިކޮށް ރަންވޭ މަތިން ކަހައިގެން ގޮސް އަލިފާން ރޯވެ ކައިރީގައި އޮތް ކޯރުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުނު ރަޝިޔާގެ މަތިންދާބޯޓުގެ ވީޑިއޯއެއް އެއާޕޯޓުގައި ހުރި ފަސިންޖަރަކު އޮންލައިންކޮށް ދޫކޮށްލައިފައެވެ.

"ބޯޓު ވެއްޓުނު، ނަމަވެސް އެއީ ދެން މާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ނޫން ކަންނޭގެ" ސޮޗީ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ މަތިން ކަހާލައިގެން ގޮސް ކައިރީގައި އޮތް ކޯރަށް ވެއްޓުނު މަތިންދާބޯޓުގެ ފަސިންޖަރަކު ބުންޏެވެ. އެ ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވެ، އޭގެ ދެ ފިޔައިގަ ވެސް އަލިފާން ވަނީ ރޯވެފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިނގި އެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ ފުރާނަ ނުގެއްލޭ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް 18 މީހަކު ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ. އެ ބޯޓު ދަތުރު ކުރީ ވެރިރަށް މޮސްކޯ އިން ސޮޗީ އަށެވެ. އެ ބޯޓުގައި 164 ފަތުރުވެރިންނާއި 6 ފަޅުވެރިން ތިއްބެވެ.

ޒަޚަމްވި ބައެއް މީހުންގެ ހަށިގަނޑުން ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ފިހިފައެވެ. އަދި ބައެއް މީހުންނަށް ވިހަ ދުމުގެ އަސަރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ހޮސްޕިޓަލުގައި ވަނީ ފަރުވާދީފައެވެ. 

އެ ހާދިސާގައި ނުރައްކާތެރި އަނިޔާއެއް ލިބުނީ މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އުޅުނު އެއާޕޯޓުގެ އޮފިޝަލަކަށެވެ. އޭނާ ވަނީ ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ މަގު މަތީގައި މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް