23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

23 ސެޕްޓެމްބަރަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީން ޖެހޭނީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަން: އިބޫ

 • ނޮވެމްބަރ 17 އާ ހަމައަށް ރައީސް ޔާމީނަށް ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަން ދުވަސް ކޮޅެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ
 • އެ ދުވަސް ކޮޅުގައި ވެސް އެމަނިކުފާނު ހުންނަވަން ޖެހޭނީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ އިމުގެ ތެރޭގައި
 • ރައީސް ޔާމީން އިންތިހާބުން ބަލިވާނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 18:56 | |

މަގުބޫލް

 1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
 2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
 3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
 4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
 5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
 6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
 7. ވަގުތެޔޮ ސްޕެޝަލް ގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅީ އިލެކްޝަންސް އިން!
 8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ގއ. ގެމަނަފުށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23 ވަނަ ދުވަހަށް ފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ވަދެވަޑައިގަންނަވަން ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުވަދޫ އަތޮޅަށް އެމަނިކުފާނު ފައްޓަވާފައިވާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ގއ. ގެމަނަފުށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ އެންމެ ތަންކޮޅެއް ވެސް ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށާއި ޝައްކެއް ވެސް ނެތް ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން އިންތިހާބުން ބަލިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ މަންޒަރު އޮތް ގޮތް ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި 23 ސެޕްޓެމްބަރަށް ފަހު ވެސް ނޮވެމްބަރ 17 އާ ހަމައަށް ރައީސް ޔާމީނަށް ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަން ދުވަސް ކޮޅެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި، އެ ދުވަސް ކޮޅުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ހުންނަވަން ޖެހޭނީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ އިމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ކޯލިޝަންގެ ތާއީދާއެކުކަން ފާހަގަކުރައްވާ އިބޫ ވިދާޅުވީ ވަރަށް ގިނަ އުންމީދުތަކެއް ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނާ ދޭތެރޭ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހާއި ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން އެއްބާރުލުން ދެމުންދިޔަ ނަމަވެސް އެ ދިން އެއްބާރުލުމާ އިދިކޮޅަށް ރައީސް ޔާމީން ކަންތައް ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ އަމިއްލަ އެދުމާއި އަމިއްލަ ބޭނުންތައް ފުއްދެވުމަށް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ކޯލިޝަންގެ ބޭފުޅުން އެމަނިކުފާނާއި ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި އެމަނިކުފާނަށް އޮތް ތާއީދު ވެސް މަޑުމަޑުން ގެއްލިގެން ދިޔަކަން ފާހަގަކުރައްވާ އިބޫ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނާއެކު ތިއްބެވުމަށްފަހު ގިނަ މަޖިލިސް މެމްބަރުން އަނިޔާވެރިކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނެ ނިކުތް ހިސާބުން ރައީސް ޔާމީން ފާލުން ނެއްޓިގެންދިޔަ ކަމަށެވެ.

އިބޫ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އަނިޔާވެރިކަން އިސްކޮށް ޤާނޫނު އަސާސީއާ ގާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ނުހައްޤުން އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ހުރިހާ އެންމެން އިބޫގެ ވެރިކަމެއްގައި މިނިވަންކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުވަދޫ އަތޮޅުން ފެންނަނީ ކޯލިޝަނުން ބޭނުންވެފައިވާ މަންޒިލަށް ވާސިލް ވުމަށްޓަކައި ކެތް މަދުވެފައި އޮތް ތަން ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް