23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ގާކޮށި މާރުކޭޓު

ގާކޮށި މާރުކޭޓު ބަންދުކޮށްފި

 • އެ ބިމަކީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ބިމެއް
 • ގޮޅިތައް ދިވެހިންނަށް ދޫކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ވިޔަފާރި ކުރަން ތިބެނީ ބިދޭސީން
 • މާރުކޭޓް ހުސް ކުރި ސަބަބެއް ނޭނގެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 18:23 | |

މަގުބޫލް

 1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
 2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
 3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
 4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
 5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
 6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
 7. ވަގުތެޔޮ ސްޕެޝަލް ގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅީ އިލެކްޝަންސް އިން!
 8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ގާކޮށި މާރުކޭޓުގައި ބަޔަކު ވިޔަފާރި ކުރަނީ - އެ މާރުކޭޓު ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ގާކޮށީގެ ހުޅަނގު ދެކުނުގައި ހުންނަ މާރުކޭޓް ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާއިން އެ ބިން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުން ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ވިއްކުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ގާކޮށި މާރުކޭޓުގައި ވިއްސަށްވުރެ ގިނަ ގޮޅި ދަނޑުވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ގޮޅިއަކުން 5،000ރ. ގެ ފީއެއް ދައްކަމުން ދަނީ އެ ޖަމިއްޔާއަށެވެ.

ދިވެހިންނަށް ގޮޅިތައް ދޫކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެތަނުގައި ވިޔަފާރިކުރަން ތިބެނީ ހައްތަހާވެސް ބިދޭސީންނެވެ.

ގާކޮށީ މާރުކޭޓަކީ އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ ބަޔަކު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަނެކެވެ. ދަތުވެރިންގެ މާރުކޭޓަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި ގާކޮށި މާރުކޭޓަށް ގިނަ ބަޔަކު ވިޔަފާރި ކުރަން ދެއެވެ. ހާއްސަކޮށް އަންހެނުން ގިނަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ހިންގުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް އެ ބިން ދޫކޮށްފައިވާތާ ދެ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަނީ ވެފައެވެ. ނަމަވެސް ގާކޮށި މާރުކޭޓް ގޮޅިތަކުން ހުސްކުރަން އެންގީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ.

ގާކޮށި މާރުކޭޓް ހުސް ކުރި ސަބަބާ ގުޅޭ ގޮތުން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ބަހެއް ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ އިން ވަނީ އެ ބިން ބަޔަކަށް ކުއްޔަށް ދީ ކުދި ފިހާރަތަކާއި ފުޑް ކޯޓް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަރައްގީކުރަން ދޫކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެތަންތަން ހަދަމުން ދަނިކޮށް ކުއްލި އަކަށް އެ ބިން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ އަށް ނަގައި އެ ބިން ކުއްޔަށް ނަގައިގެން އުޅުނު ކުންފުންޏަށް ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ދިނެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ އެ ބިން އެހެން ބަޔަކަށް ހަމަ އެ ގޮތަށް ކުއްޔަށްދީ ކުދި ފިހާރަތަކާއި މާރުކޭޓް ގޮތަށް ހިންގަން ފަށާފައި ވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން އެ ބިމުގައި އެމްޑީޕީގެ ޖަގަހަ ވެސް ހިންގާފައި ވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް