22 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 09 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ކޮލަމްބޯގެ މިނިވަން ޖައްވު ޖަގަހައިގައި މިރޭ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނެ

  • މާދާމާ ކެންޑީގައިވެސް ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައި
ހައްވާ މުހައްމަދު | @hawwimd

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!
  5. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  6. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  7. ބޮލަށާއި މެޔަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި
  8. ޔާމީން އެޑްމިޓް ކުރީ 24 ގަޑިއިރަށް، ފަރުވާ ދެނީ ހިތުގެ ޑިޕާޓްމަންޓުން: އައިޖީއެމްއެޗް


މިނިވަން ޖައްވު ޖަހަގަ ހުޅުވުން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ކޮލަމްބޯގެ މިނިވަން ޖައްވު ޖަގަހައިން ކޮންމެ ހަފްތާ ބަންދެއްގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ކެމްޕޭން ޖަލްސާތަކުގެ ތެރެއިން މިރޭވެސް ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކޮންމެ ހަފްތާ ބަންދެއްގައިވެސް މާލެއިން ގުޅިފައިވާ ޕާރޓީތަކުގެ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއެކު ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ޚާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރުއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ހާޝިމްވެސް މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ޚާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުން ނަފާ ނަސީމްވެސް މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މިކަމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ އަހްމަދު ރަމްޒީ މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

ރަމްޒީ ވިދާޅުވީ މިރޭ ޖަލްސާ ކުރިއަށްދާ ވަގުތު ރާއްޖެޓީވީގެ އަނބުރުފުޅު ފަންޑު ފޮއްޓަށް އެހީވާން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށާއި، ޖަގަހައިގައި ފަންޑު ފޮށި ބަހައްޓާފައި ހުންނާނެ ކަމަށެއެވެ.

އަދި މާދަމާ މިނިވަން ޖައްވު ޖަގަހައިން ކެންޑީގައި ބާއްވާ ހަރަކާތުގައިވެސް ރާއްޖެޓީވީގެ އަބުރުފުޅު ފަންޑު ފޮށި ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނެ ކަމަށް ރަމްޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގިނަ ދިވެހިންތަކެއް ކޮލަމްބޯގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނާތީވެ، ގުޅިފައިވާ ޕާރޓީތަކުގެ ކެމްޕޭންގެ ކުލަގަދަ ހަރަކާތްތައް ކޮލަމްބޯގައި އަންނަނީ ބާއްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ގުޅިފައިވާ ޕާރޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކޮލަމްބޯއަށް ވަޑައިގެން ކޮލަމްބޯގައި ދިރިއުޅުއްވާ ރައްޔިތުންނާއި ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް