25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 05 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ގދ. ވާދޫ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ފަރާތުން އިބޫ އަށް ވަރުގަދަ 'ބޮނޑިއެއް' ދީފި

 • މި ބޮނޑީގެ ދިގުމިން ގާތްގަނޑަކަށް 5 ފޫޓަށް އަރާ
 • މިއީ ގަބުޅި އާއި ދިވެހި ހަކުރު ބޭނުން ކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ބޮނޑި
 • މި ބޮނޑި އިބޫ އަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައިވަނީ އެމްޑީޕީ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ފަރާތުން
ނާޒުމީ ސައީދު | NaazmeeS

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 13:26 | |

މަގުބޫލް

 1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
 2. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
 3. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
 4. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
 5. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
 6. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
 7. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
 8. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ


ވާދޫ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ފަރާތުން އިބޫ އަށް ހަދިޔާ ކުރެއްވި ހުވަދޫ ބޮނޑި -- ރާއްޖެއެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގދ. އަށާއި ގއ. އަށް ހުކުރު ދުވަހު ފެއްޓެވި ދަތުރުގެ ފުރަތަމަ މަންޒިލަކީ ގދ. ވާދޫއެވެ. ވާދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އިބޫ އަށް ވަނީ ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. އެހެން ރަށްރަށެކޭ ވެސް އެއް ފަދައިން މި ރަށުގައި ވެސް ރަން ރީނދޫކުލައާ ގުޅިފައިވާ ހަތަރު ޕާޓީގެ ގުޅުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ދިދަފަތިތަކާއި މާ ފަތިތަކުން ޒީނަތްތެރިކޮށްފައިވާތަން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވެއެވެ. މާފައްޗަކަށް ފަހު މާފައްޗެއް އިބޫ އާއި ޓީމުގެ މެންބަރުންގެ ކަރުގައި އަޅުވަމުން ދިޔަ މަންޒަރު ފެނިގެން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ދައްކަން މިއުޅެނީ މެހުމާންދާރީގެ ވާހަކަ އާއި ކެއުން އިންތިޒާމްކޮށްފައިވާލެއް ފުރިހަމަކަމުގެ ވާހަކައެއް ނޫނެއެވެ.

މި ދަތުރުގައި އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތް އެއްކަމަކީ ދެ އަންހެންކަނބަލުންނާއި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ކުރީގެ މެންބަރު ގަސަމު އެކުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއަކުން ފެންނަ، ރީނދޫކުލައިގެ ފޮތިގަނޑެއް އޮޅާފައިވާ ބޮނޑިއަކަށެވެ. މި ބޮނޑި ހާއްސަވާ ވަރަށް ގިނަ ސިފަތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ބޮނޑީގެ ދިގު މިނުން އެކަނި ވެސް އެ މަސައްކަތުގެ ބުރަކަން އިހުސާސް ކުރެވެއެވެ. ހަގީގަތުގައި ވެސް މިއީ ބުރަ މަސައްކަތެކެވެ.

ބޮނޑި ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ވާދޫ އަންހެން ކަނބަލަކު ބުނީ، އެ ބޮނޑިއަކީ ގާތްގަނޑަކަށް އިބޫގެ އިސްކޮޅާ އެއްވަރަށް، އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރެއް ކަމަށްވާ އާމިނަތު މޫސާގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބޮނޑިއެއް ކަމަށެވެ. މި ބޮނޑި ހަދިޔާކޮށްފައި ވަނީ އެރަށު އެމްޑީޕީ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ފަރާތުން އައިމިނަތު މޫސާ އާއި، އައިމިނަތު ކަމާލެވެ.

ބޮނޑި ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ ރާއްޖެއެމްވީ

މި ބޮނޑި ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ އިބޫގެ ޓީމުން ވާދޫ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހުގައެވެ. އެއް ދުވަހުގެ ބުރަ ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ. ގަބުޅި ހުންޏާއި، ދިވެހި ހަކުރު ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ މި ބޮނޑި ބޭރުގައި ހުންނަނީ ފަތް އޮޅާފައެވެ. ވާދޫގައި ތައްޔާރުކުރާ މިބާވަތުގެ ބޮނޑިއަކީ ރަހަ މީރު މުޅި އަތޮޅަށް ވެސް މަޝްހޫރު ހުވަދޫ ބޮނޑިއެކެވެ.

ވާދޫ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ފަރާތުން އިބޫ އަށް ހަދިޔާ ކުރި ހުވަދޫ ބޮނޑި

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ވާދޫ މީހާ

8 މަސް ކުރިން

މީ ފިސާރި ކަނބަލުން އަކީ..

0
0